อัปเดต! สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ 2563

แนะนำแหล่งสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ สำหรับผู้ที่ต้องการรถใหม่ แต่ไม่อยากชำระเงินสด หรือผู้ที่อยากเปลี่ยนเงินสดไว้ใช้ยามฉุกเฉิน ฉบับอัปเดตล่าสุด!

นักขับคนไหนมีแพลนจะออกรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ หรือต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินสด เอาไว้ใช้ยามฉุกเฉิน เราขอแนะนำแหล่งสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์จากธนาคาร และแหล่งเงินกู้ที่เชื่อถือได้ มีดอกเบี้ยต่ำ แถมเลือกผ่อนได้สบาย มาเป็นตัวเลือกสำหรับผู้ที่สนใจ

1. ทิสโก้ ออโต้แคส

สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์

สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์
สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินใช้จ่ายยามฉุกเฉิน สะดวก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม แถมให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน โดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้ตั้งแต่ 6-48 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถจักรยานยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

นิติบุคคล

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาใบ ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน,ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถจักรยานยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

2. ธนาคารเกียรตินาคิน

KK Big Bike

KK Big Bike
KK Big Bike

สินเชื่อเช่าซื้อบิ๊กไบค์ ขอสินเชื่อได้ทุกอาชีพ ไม่ต้องมีผู้ค้ำประกัน ดาวน์ต่ำ ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 งวด  นอกจากนี้ ยังมีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อคอยให้บริการทั่วประเทศ

อัตราดอกเบี้ย (รถจักรยานยนต์ใหม่ ขนาด 400 ซี.ซี.ขึ้นไป)

 • อัตราดอกเบี้ยคงที่ 4.5% - 4.75%
 • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 8.1% - 8.55%

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ

 • บัตรประชาชนตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง พร้อมสำเนาจำนวน 2 ฉบับ
 • สลิปเงินเดือนหรือหนังสือรับรองรายได้ตัวจริงเดือนล่าสุด / เอกสารแสดงรายได้
 • สำเนาสมุดคู่ฝาก / ใบแจ้งยอดบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

3. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์และบิ๊กไบค์ สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินสด ได้เงินใช้ แต่ยังมีรถขับ ให้วงเงินประเมินสูง 100% มอเตอร์ไซค์ เลือกผ่อนได้สูงสุด 36 เดือน ส่วนบิ๊กไบค์ สามารถผ่อนได้นานถึง 48 เดือน

อัตราดอกเบี้ย

 • รถจักรยานยนต์ขนาดใหญ่ Big Bike 12% - 28%
 • รถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก Normal Bike 28%

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ

 • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์ (250 ซี.ซี.ขึ้นไป) เป็นของตนเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ

บุคคลธรรมดา

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

4. สถาบันทางการเงินอิออน

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์
บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ที่สามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 6 - 48 เดือน มียอดจัดสินเชื่อเช่าซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท และยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอยู่ที่ 1.59% ส่วนลูกค้าใหม่ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99% ต่อเดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 8,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสาร

ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แสดงบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน

ลูกค้าใหม่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

5. เงินติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ อนุมัติเร็ว ไม่ต้องโอนเล่มหรือมีคนค้ำ ไม่ต้องยื่นสลิปเงินเดือน คนต่างพื้นที่สามารถกู้ได้ สำหรับลูกค้าใหม่ แถมฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันสูงสุด 200,000 บาท โดยมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบลดต้นลดดอกสูงสุดอยู่ที่ 28% ต่อปี

คุณสมบัติ

 • อายุ 21 - 65 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสาร

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง

6. เงินเทอร์โบ

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการจำนำทะเบียนรถ จังหวัดไหนจัดได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่เช็กบูโร หรือเอกสารรายได้ ให้สินเชื่อสูงสุด 50,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงินที่ได้รับการอนุมัติ) โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน มีดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 28% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน

เอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง

7. ศรีสวัสดิ์

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน รับเงินไว หวังผลอนุมัติเพียง 10 นาที ไม่ต้องรอเล่มนาน เพียงแค่วันเดียวก็จัดได้ แถมไม่ต้องใช้คนค้ำ นอกจากนี้ ยังมีดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนชำระได้

เอกสารเบื้องต้น

 • เล่มทะเบียนตัวจริงที่ปลอดภาระแล้ว
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ อาจใช้คนค้ำประกันขึ้นอยู่กับทางสาขาพิจารณา

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • มีมอเตอร์ไซค์ที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 7 ปี

8. สมหวังเงินสั่งได้

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 110% และผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 30 เดือน รถอายุ 10 ปีก็กู้ได้

เอกสารประกอบการพิจารณา

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • (ถ้ามี)สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • (ถ้ามี)สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสภาพ

9. Summit Capital

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ต้องการจ่ายเงินสด สมัครใช้บริการง่าย ๆ อนุมัติเร็วใน 30 นาที พร้อมผ่อนสบายได้นานสูงสุด 36 เดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 -65 ปี
 • มีที่พักอาศัย หรือที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • มีรายได้ตั้งแต่ 3 เท่าของจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 • เป็นพนักงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน หรืออายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสารประกอบการพิจารณา

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงเลขที่บ้านและชื่อผู้เช่าซื้อ หรือผู้ค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด/สำเนาบัญชีเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

นิติบุคคล

 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ทั้งนี้ ก่อนขอสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ควรวางแผนการใช้เงินให้รัดกุม และอย่าลืมสอบถามอ่านรายละเอียดให้ดี เพื่อความเข้าใจ ก่อนทำข้อตกลง 

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)