banner khaorot.com
banner khaorot.com

ฤกษ์ออกรถ 2563 ฤกษ์ดี ต้อนรับปีหนู

ฤกษ์ออกรถ 2563 มาถึงปีใหม่แล้วก็ต้องมีสิ่งใหม่ ๆ เข้ามาเพิ่มในชีวิตของแต่ละคน รวมถึงกระทั่งการออกรถคันใหม่พร้อมกับฤกษ์ออกรถ 2563 เสริมความสิริมงคลสำหรับคนใช้รถ

ฤกษ์ออกรถ 2563 เริ่มต้นปีใหม่ ฤกษ์ดังกล่าว เป็นฤกษ์ดีประจำเดือนทั้งปี 2563 วันธงชัยที่ใช้ได้ในทุกเรื่อง ฤกษ์ดี ฤกษ์มงคลสำหรับขึ้นบ้านใหม่ แต่งงาน เปิดร้าน เริ่มต้นทำกิจการ เป็นฤกษ์จากตำราพรหมชาติ

ฤกษ์ออกรถ มกราคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันพุธที่ 1 มกราคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 4 มกราคม 2563
 • วันอังคารที่ 7 มกราคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 13 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563
 • วันอาทิตย์ 19 มกราคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 23 มกราคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 31 มกราคม 2563

ฤกษ์ออกรถ กุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันจันทร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2563
 • วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ฤกษ์ออกรถ มีนาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันอังคารที่ 3 มีนาคม 2563
 • วันเศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 16 มีนาคม 2563
 • วันพุธที่ 18 มีนาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 22 มีนาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 30 มีนาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ เมษายน 2563 

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563
 • วันพุธที่ 15 เมษายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 17 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 21 เมษายน 2563
 • วันอังคารที่ 28 เมษายน 2563

ฤกษ์ออกรถ พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม 2563
 • วันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ มิถุนายน 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563
 • วันอังคารที่ 9 มิถุนายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน 2563

ฤกษ์ออกรถ กรกฎาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม 2563
 • วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม 2563
 • วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ สิงหาคม 2563 

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2563
 • วันอังคารที่ 11 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ กันยายน 2563 

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563
 • วันพุธที่ 9 กันยายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563
 • วันอังคารที่ 15 กันยายน 2563

ฤกษ์ออกรถ ตุลาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม 2563
 • วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 11 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 15 ตุลาคม 2563
 • วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม 2563
 • วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563

ฤกษ์ออกรถ พฤศจิกายน 2563 

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันอังคารที่ 3 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2563
 • วันจันทร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2563
 • วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2563
 • วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563
 • วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน 2563

ฤกษ์ออกรถ ธันวาคม 2563 

ฤกษ์ออกรถ 2563

 • วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2563
 • วันจันทร์ที่ 7 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 9 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563
 • วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563
 • วันพุธที่ 23 ธันวาคม 2563
 • วันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563

วันกาลกิณีที่ห้ามออกรถ

ผู้เกิดวันอาทิตย์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์ พฤหัส เสาร์ อาทิตย์  ห้ามออกรถ วันศุกร์และวันอังคาร
ผู้เกิดวันจันทร์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์ ศุกร์ วันเสาร์ ห้ามออกรถ วันอาทิตย์และวันพฤหัสบดี
ผู้เกิดวันอังคาร ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันศุกร์ วันอังคาร พฤหัส เสาร์ ห้ามออกรถ วันจันทร์และวันอาทิตย์
ผู้เกิดวันพุธ (กลางวัน) ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ ห้ามออกรถ วันอังคารและพุธ (กลางคืน)
ผู้เกิดวันพุธ (กลางคืน) ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ ห้ามออกรถ วันพฤหัสบดีและวันพุธกลางวัน
ผู้เกิดวันพฤหัสบดี ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ ห้ามออกรถ วันเสาร์ วันอื่น ๆ พอใช้
ผู้เกิดวันศุกร์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์และศุกร์ กลาง ๆ คือวันอังคาร และวันอาทิตย์ ห้ามออกรถวันพุธ (กลางคืน) และวันเสาร์ วันอื่น ๆ พอใช้
ผู้เกิดวันเสาร์ ฤกษ์ออกรถที่ดีคือ วันจันทร์ ห้ามออกรถวันพุธ (กลางวัน) และวันศุกร์ วันอื่น ๆ พอใช้

*หมายเหตุ วันพุธกลางวัน คือ เกิดช่วงเวลา 06.00-18.00 น. วันพุธกลางคืน คือ เกิดช่วงเวลา 18.00-06.00 น

สำหรับฤกษ์ออกรถ 2563 เป็นความเชื่อส่วนบุคคลในการเสริมสิริมงคลกับการออกรถใหม่ เพิ่มความมั่นใจให้ผู้ขับขี่บนท้องถนน หวังว่าทุกท่านจะประสบแต่โชคลาภกับการออกรถใหม่ในปีใหม่นี้ด้วย

ดูเพิ่มเติม
- มือใหม่ดูทางนี้! 6 ขั้นตอนการสอบใบขับขี่ 2562 ที่ควรรู้ก่อนสอบ!

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563 รับสิทธิพิเศษของแถม และสะสมแต้ม เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563 คาวาซากิยกทัพมายกเซ็ต กระหน่ำโปรโมชั่น Kawasaki ต้อนรับวาเลนไทน์

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2563

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนยาง Bridgestone หรือ Good year กับ Cockpit รับโปรโมชั่นยางรถยนต์ สุดพิเศษเสีย 1 เปลี่ยนยกชุด

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย และทดลองขับรับของพรีเมียม

โปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 แค่ทดลองขับรับของพรีเมียม ตรวจสภาพรถฟรี รวมโปรโมชั่น Honda มกราคม 2563 บริการหลังการขาย