พักชำระหนี้รถยนต์ บรรเทาวิกฤติโควิด-19 ฉบับมัดรวม

SUNSAWON 23 มี.ค. 2563 | 57235 View | ประสบการณ์ซื้อขายรถยนต์

ธนาคาร-สถานบันการเงิน ออกมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ลดยอด ขยายเวลาชำระค่างวดรถ หวังบรรเทาลูกหนี้สินเชื่อที่ประสบวิกฤติโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือบุคคลซึ่งอาจขาดรายได้-ตกงานจากสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันทางการเงิน รวม 7 แห่ง จึงออกมาตรการพักชำระสินเชื่อรถยนต์ ลดยอด และขยายเวลาชำระค่างวดรถ หวังบรรเทาลูกหนี้สินเชื่อที่ประสบวิกฤติโควิด-19 ดังนี้

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. ธนาคารทิสโก้

สำหรับลูกหนี้ธุรกิจ

- ลูกหนี้รายย่อย

- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

- ลดค่าธรรมเนียม

ธนาคารทิสโก้
ธนาคารทิสโก้

3. ธนาคารเกียรตินาคิน

- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

- กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารเกียรตินาคิน

4. โตโยต้า ลีสซิ่ง

- เปิดโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โตโยต้า ลีสซิ่ง
โตโยต้า ลีสซิ่ง

5. ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- ลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% เป็นระยะเวลานานสูงสุด 12 เดือน

- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 6 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย

6. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

- พักชำระค่างวดสูงสุดนาน 6 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

7. ธนาคารธนชาต

สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE

1. ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด

2. ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง

- สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของCOVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ

- กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม

- การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

- กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

- ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

- สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563

ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต

อนึ่ง สำหรับมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ จะมีเงื่อนไขการพิจารณาแล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละบริษัทนั้น อย่างไรก็ตาม ในวิกฤติโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด อย่าลืมรักษาสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford สิงหาคม 2565 ใหม่อัปเดต

โปรโมชั่น Ford สิงหาคม 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu สิงหาคม 2565 ใหม่อัปเดต

โปรโมชั่น Isuzu สิงหาคม 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan สิงหาคม 2565 ใหม่อัปเดต

โปรโมชัน Nissan สิงหาคม 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki สิงหาคม 2565

โปรโมชัน Suzuki สิงหาคม 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)