พักชำระหนี้รถยนต์ บรรเทาวิกฤติโควิด-19 ฉบับมัดรวม

ธนาคาร-สถานบันการเงิน ออกมาตรการพักชำระหนี้รถยนต์ ลดยอด ขยายเวลาชำระค่างวดรถ หวังบรรเทาลูกหนี้สินเชื่อที่ประสบวิกฤติโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อผู้คนทั้งในด้านสุขภาพ การท่องเที่ยว และเศรษฐกิจ ดังนั้น เพื่อช่วยเหลือบุคคลซึ่งอาจขาดรายได้-ตกงานจากสถานการณ์ดังกล่าว ธนาคารแห่งประเทศไทย และสถาบันทางการเงิน รวม 7 แห่ง จึงออกมาตรการพักชำระสินเชื่อรถยนต์ ลดยอด และขยายเวลาชำระค่างวดรถ หวังบรรเทาลูกหนี้สินเชื่อที่ประสบวิกฤติโควิด-19 ดังนี้

1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- พักชำระหนี้ สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน

- ปรับลดจำนวนเงินผ่อนชำระค่างวด (แล้วแต่กรณี)

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

2. ธนาคารทิสโก้

สำหรับลูกหนี้ธุรกิจ

- ลูกหนี้รายย่อย

- ผ่อนปรนการชำระเงินต้นชั่วคราวไม่เกิน 6 เดือน

- ลดภาระการผ่อนชำระ

- ขยายระยะเวลาการชำระหนี้

- ลดค่าธรรมเนียม

ธนาคารทิสโก้
ธนาคารทิสโก้

3. ธนาคารเกียรตินาคิน

- พักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

- กลุ่มลูกค้าสินเชื่อรายย่อย ทางธนาคารยังมีมาตรการช่วยเหลือโดยพิจารณาตามความเหมาะสมเป็นรายกรณี ครอบคลุมตั้งแต่การพักชำระหนี้เงินต้นสูงสุด 6 เดือน การให้ส่วนลดดอกเบี้ย และการขยายระยะเวลาผ่อนชำระหนี้

ธนาคารเกียรตินาคิน
ธนาคารเกียรตินาคิน

4. โตโยต้า ลีสซิ่ง

- เปิดโครงการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตไวรัสโควิด-19 สำหรับกลุ่มผู้ประกอบการอุตสาหกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยว / โรงแรม / ขนส่ง และอาชีพอิสระที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

โตโยต้า ลีสซิ่ง
โตโยต้า ลีสซิ่ง

5. ธนาคารกสิกรไทย

สำหรับลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

- ลดยอดผ่อนชำระรายเดือนสูงสุด 50% เป็นระยะเวลานานสูงสุด 12 เดือน

- ขยายระยะเวลาการผ่อนชำระสูงสุด 6 เดือน โดยรวมสัญญาล่าสุดต้องไม่เกิน 7 ปี

ธนาคารกสิกรไทย
ธนาคารกสิกรไทย

6. ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

ลูกค้าบุคคลและผู้ประกอบการรายย่อย

- พักชำระค่างวดสูงสุดนาน 6 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)
ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB)

7. ธนาคารธนชาต

สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE

1. ประเภทสินเชื่อรถยนต์ใหม่, สินเชื่อรถยนต์ใช้แล้ว และ สินเชื่อรถแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้สูงสุดไม่เกิน 6 เดือน (Skip Payment) และ/หรือขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด

2. ประเภทสินเชื่อเล่มแลกเงิน สามารถขอพักชำระหนี้ได้ไม่เกิน 60 วัน

โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

- สำหรับลูกค้าปัจจุบันสินเชื่อรถยนต์ธนชาต DRIVE ที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน 60 วัน ณ วันที่ยื่นคำร้อง

- สำหรับลูกค้าที่ผู้ได้รับผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากสถานการณ์ต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั้งทางตรงและทางอ้อม เช่น การแพร่ระบาดของCOVID-19 (ไวรัสโคโรน่า), ภัยแล้ง, ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว หรือสงครามการค้า ที่ส่งผลกระทบต่อรายได้ การดำเนินชีวิต หรือการประกอบธุรกิจ

- กรณีมีผู้ค้ำประกันต้องให้ผู้ค้ำประกันลงนามในบันทึกสัญญาต่อท้ายทุกราย และต้องเป็นผู้ค้ำประกันตามสัญญาเดิม

- การขยายระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 96 งวด ไม่รวมสินเชื่อเล่มแลกเงิน

- กรณีขอขยายระยะเวลา ให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การขยายระยะเวลาการผ่อนชำระเช่าซื้อ (Hire Purchase Reschedule)

- ต้องชำระค่าสินเชื่อรถยนต์มาไม่น้อยกว่า 3 งวด

- สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม – 31 กรกฎาคม 2563

ธนาคารธนชาต
ธนาคารธนชาต

อนึ่ง สำหรับมาตรการ พักชำระสินเชื่อรถยนต์ จะมีเงื่อนไขการพิจารณาแล้วแต่กรณี ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละบริษัทนั้น อย่างไรก็ตาม ในวิกฤติโควิด-19 ที่กำลังแพร่ระบาด อย่าลืมรักษาสุขภาพ

อ่านเพิ่มเติม >>

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Honda เมษายน 2563 ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีเครื่องฟอกอากาศ

โปรโมชั่น Honda เมษายน 2563 ดอกเบี้ยพิเศษ 0% ฟรีเครื่องฟอกอากาศ

โปรโมชั่น Honda เมษายน 2563 ดอกเบี้ยพิเศษหลายรุ่น แถมฟรีเครื่องฟอกอากาศ เช็กโปรโมชั่น Honda เมษายน 2563 ได้เลยที่นี่

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

ส่วนลดบัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563 รับสิทธิพิเศษของแถม และสะสมแต้ม เมื่อใช้บัตรเครดิต KTC เติมน้ำมัน 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563

โปรโมชั่น Kawasaki กุมภาพันธ์ 2563 คาวาซากิยกทัพมายกเซ็ต กระหน่ำโปรโมชั่น Kawasaki ต้อนรับวาเลนไทน์

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2563

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์ กุมภาพันธ์ 2563

รวมโปรโมชั่นยางรถยนต์กุมภาพันธ์ 2563 เปลี่ยนยาง Bridgestone หรือ Good year กับ Cockpit รับโปรโมชั่นยางรถยนต์ สุดพิเศษเสีย 1 เปลี่ยนยกชุด