ป้ายทะเบียนรถแต่ละสี ต่างกันยังไง เช็กเลย!

ทำไมรถที่วิ่งบนท้องถนนจึงใช้ทะเบียนรถคนละสี แล้วป้ายทะเบียนรถแต่ละสีมีความหมายต่างกันอย่างไร เราขอแนะนำความหมายของป้ายทะเบียนรถแต่ละสีให้ได้เข้าใจกัน!

สังเกตไหมว่ารถที่วิ่งบนท้องถนน บางคันก็ใช้ป้ายทะเบียนสีขาว บางคันใช้ป้ายเหลือง แต่บางคันใช้ฟ้า ซึ่งป้ายทะเบียนรถแต่ละสีมีความหมายแตกต่างกัน สามารถแยกได้ตามประเภทของรถและจุดประสงค์การใช้งาน แล้วแต่ละสีหมายถึงอะไร สีใดใช้กับรถประเภทไหน มาดู!

ดูเลย: 

ป้ายทะเบียน มีไว้เพื่ออะไร

สิ่งสำคัญที่คนมีรถต้องรู้ เพราะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ รถตู้ รถกระบะ หรือรถมอเตอร์ไซค์จำเป็นที่จะต้องติดป้ายทะเบียนเอาไว้ เพราะป้ายลักษณะรูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่ทำมาจากแผ่นโลหะ พร้อมระบุหมวดอักษรและตัวเลขเหล่านี้ ได้รับการจดทะเบียนอย่างถูกต้องและถ้าหากไม่นำติดไว้ที่รถจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย รวมทั้งยังเป็นการแบ่งแยกประเภทตามลักษณะการใช้งานของรถยนต์ได้อีกด้วย โดยแต่ละประเภทถูกแบ่งด้วยสีของกรอบป้ายทะเบียนและสีของตัวหนังสือในป้าย ดังนี้

ป้ายทะเบียนรถพื้นสีขาว ตัวอักษรสีดำ คือป้ายทะเบียนรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 ที่นั่ง เช่น รถเก๋ง หรือรถยนต์ทั่วไป

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือดำ
ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือดำ

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือน้ำเงิน (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล เกิน 7 ที่นั่ง อาทิ รถตู้ ฯลฯ

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือน้ำเงิน
ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือน้ำเงิน

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือเขียว (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถบรรทุกส่วนบุคคล หรือรถกระบะ ส่วนรถกระบะป้ายขาวตัวหนังสือดำ แสดงว่าจดทะเบียนเป็นรถยนต์ที่นั่งส่วนบุคคล ถ้าใช้เพื่อการบรรทุก ถือว่าผิดกฎหมาย

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือเขียว
ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวหนังสือเขียว

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือดำ (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถรับจ้างที่สามารถบรรทุกได้ไม่เกิน 7 ที่นั่ง

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือดำ
ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือดำ

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือแดง (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถรับจ้างระหว่างจังหวัด

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือแดง
ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือแดง

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือน้ำเงิน (สะท้อนแสง)

คือ รถยนต์รับจ้าง ขนาด 4 ล้อ

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือน้ำเงิน
ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือน้ำเงิน

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือเขียว (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถ 3 ล้อรับจ้าง

ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือเขียว
ป้ายทะเบียนพื้นเหลือง ตัวหนังสือเขียว

ป้ายทะเบียนพื้นเขียว ตัวหนังสือขาว/ดำ (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถให้เช่า รถบริการทัศนาจร

ป้ายทะเบียนพื้นเขียว ตัวหนังสือขาว/ดำ
ป้ายทะเบียนพื้นเขียว ตัวหนังสือขาว/ดำ

ป้ายทะเบียนพื้นส้ม ตัวหนังสือดำ (สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถที่ใช้ในการเกษตร รถแทรกเตอร์ รถพ่วง รถบดถนน

ป้ายทะเบียนพื้นส้ม ตัวหนังสือดำ
ป้ายทะเบียนพื้นส้ม ตัวหนังสือดำ

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวอักษร ท. สีดำ ตามด้วยตัวเลขรหัสประเทศ (ไม่สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถคณะผู้แทนทางการทูต

ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวอักษร ท. สีดำ ตามด้วยตัวเลขรหัสประเทศ
ป้ายทะเบียนพื้นขาว ตัวอักษร ท. สีดำ ตามด้วยตัวเลขรหัสประเทศ

ป้ายทะเบียนพื้นฟ้า ตัวหนังสือดำ (ไม่สะท้อนแสง)

คือ ป้ายทะเบียนรถของบุคคลในหน่วยงานพิเศษ

- หากเป็นบุคคลในหน่วยงานพิเศษของสถานทูต จะใช้อักษร พ
- หากเป็นผู้แทนทางกงศุล ใช้อักษร ก
- หากเป็นองค์การระหว่างประเทศ จะใช้อักษร อ

ป้ายทะเบียนพื้นฟ้า ตัวหนังสือดำ
ป้ายทะเบียนพื้นฟ้า ตัวหนังสือดำ

ป้ายทะเบียนพื้นกราฟฟิก

คือ ป้ายทะเบียนรถที่มีการประมูล

ป้ายทะเบียนกราฟฟิก
ป้ายทะเบียนกราฟฟิก

ป้ายทะเบียนแดง

คือ ป้ายทะเบียนที่กรมการขนส่งทางบกออกให้ชั่วคราว เพื่อใช้แทนระหว่างรอป้ายขาว หรือใช้สำหรับรถที่ส่งเข้าศูนย์ซ่อม

ป้ายทะเบียนแดง
ป้ายทะเบียนแดง

ป้ายทะเบียนแต่ละสี จะมีความหมายแตกต่างกันไปตามที่กระทรวงกำหนด ทั้งนี้ หากเป็นรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถกระบะ ผู้ขับขี่ควรเลือกจดทะเบียนให้เหมาะสมกับการใช้งาน ไม่เช่นนั้น จะถือว่าผิดกฎหมายอาจโดนจับและปรับได้

ประเภทรถที่ต้องจดทะเบียน

ตามที่กรมการขนส่งทางบกได้ระบุเอาไว้ว่า รถยนต์หรือยานพาหนะทุกชนิดที่สามารถวิ่งได้บนท้องถนน เช่น รถยนต์ รถตู้ รถกระบะ รถบรรทุก หรือรถมอเตอร์ไซค์จะต้องได้รับการจดทะเบียน โดยสามารถแบ่งออกได้ทั้งหมด 17 ประเภท ดังนี้

 • รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
 • รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
 • รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
 • รย.4 รถยนต์สามล้อส่วนบุคคล
 • รย.5 รถยนต์รับจ้างระหว่างจังหวัด
 • รย.6 รถยนต์รับจ้างบรรทุกผู้โดยสารไม่เกิน 7 คน
 • รย.7 รถยนต์ 4 ล้อเล็กรับจ้าง
 • รย.9 รถยนต์บริการธุรกิจ
 • รย.10 รถยนต์บริการทัศนาจร
 • รย.11 รถยนต์บริการให้เช่า
 • รย.12 รถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล
 • รย.13 รถแทรกเตอร์ กำหนดลักษณะการใช้งาน
 • รย.14 รถบดถนน ไม่กำหนดลักษณะการใช้งาน
 • รย.15 รถใช้งานเกษตรกรรม
 • รย.16 รถพ่วง ไม่กำหนดลักษณะการใช้งาน
 • รย.17 รถจักรยานยนต์สาธารณะ

สุดท้ายนี้ เชื่อว่าคงคลายความสงสัยให้กับหลายๆ คนไปได้ไม่มากก็น้อยเลยทีเดียว ต่อไปคงทราบกันดีแล้วว่าความแตกต่างสีของแผ่นป้ายหรือสีของตัวอักษรมีความหมายอย่างไรกันบ้าง หากพบเจอบนท้องถนนก็สามารถแยกออกและรู้ได้ในทันที สิ่งสำคัญที่สุดคือการใช้งานรถให้ถูกต้องตามประเภทของแผ่นป้ายทะเบียน หากมีการตรวจพบถือว่ามีความผิดทางกฎหมายในทันที และอย่าลืมขับรถอย่างมีสติ ไม่ประมาท เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)