ทะเบียนรถมงคล เช็กเลยเลขไหนปัง?

เช็กหรือยัง? เลขทะเบียนรถมงคล เลขไหนปัง เลขไหนไม่ปัง เช็กเลขทะเบียนรถมงคล เลขทะเบียนรถตามวันเกิด และดูดวงทะเบียนรถมงคล กับ Khaorot ได้แล้วที่นี่!

คนไทยกับตัวเลขเป็นของคู่กันเสมอ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องวันเกิด ฤกษ์วันออกรถ หรือเลขทะเบียนรถ ที่เป็นเรื่องไม่ควรมองข้าม เพราะว่าเลขทะเบียนรถมงคลมีความเชื่อกันว่าจะนำเรื่องโชคลาภ การงาน ความปลอดภัยมาให้ผู้ขับขี่ หากเลือกเลขทะเบียนรถที่เป็นมงคลก็จะช่วยส่งเสริมและเกื้อหนุนให้เจ้าของรถพบเจอแต่สิ่งที่ดี วันนี้เราจะพามา วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง เลขทะเบียนรถมงคล และวิธีการเลือกว่าควรเริ่มต้นทำอย่างไรบ้าง

ทะเบียนรถมงคล
ทำนายเลขทะเบียนรถมงคล 2565

3 ข้อต้องรู้ ! ก่อนมีเลขทะเบียนรถมงคล

1. รวมกันแล้วได้เลข 13 ถือว่าไม่ดี

 • เลขทุกตัวในป้ายทะเบียนรวมกันแล้วต้องไม่ได้เลข 13 เช่น 0570 9040
 • เลขคู่หน้าและเลขคู่หลังต้องรวมกันแล้วไม่ใช่เลข 13 เช่น 8594
 • ตัวเลขแรกและตัวเลขสุดท้ายต้องรวมกันแล้วไม่ใช่เลข 13 เช่น 7886

2. รวมกันแล้วได้เลข 5 ขึ้นไป ถือว่าดี

 • เลขทุกตัวในป้ายทะเบียนรวมกันแล้วได้ตั้งแต่ 5 ขึ้นไป เช่น 7156
 • เลขคู่หน้าและคู่หลังรวมกันแล้วได้เลข 5 ขึ้นไป เช่น 2781
 • เลขหน้าและเลขหลังต้องรวมกันแล้วได้ 5 ขึ้นไป เช่น 4554

3. เลข 1 ต้องไม่คู่ ไม่คร่อม เปรียบเหมือนโลงศพ

 • ตัวเลขแระและเลขสุดท้ายไม่ควรเป็นเลข 1 เช่น 1001 1431 หรือ 1541
 • ไม่ควรมีเลข 1 ติดกัน เช่น 1158 9411

ทะเบียนรถมงคล ควรจะอยู่ในเกณฑ์เหล่านี้

 1. หากบวกเลขทุกตัวรวมกันแล้วได้ 5 ขึ้นไป ถือว่าดี แต่ถ้าได้ 9 จะดีมาก เช่น 522 = 9
 2. แบ่งการรวมเลขออกเป็น 2 ส่วน คือ บวกเลขคู่หน้า/เลขคู่หลัง ได้ 5 ขึ้นไป ถือว่าดี แต่ถ้าได้ 9 จะถือว่าดีมาก อาทิ 7263 คู่แรก 7+2 = 9 คู่หลัง 6+3 = 9 ถือว่า ก้าวหน้า ก้าวหลัง เจริญดี
 3. หากบวกเลขตัวแรกกับเลขตัวสุดท้าย ได้ 5 ขึ้นไป ถือว่าดี แต่ถ้าได้ 9 จะถือว่าดีมาก อาทิ 7182 คือ 7+2 = 9
 4. ห้าม! เลขทุกตัว เมื่อบวกกันแล้วไม่ควรเป็นเลข 13 เพราะถือเป็นเลขมรณะ อาทิ 7060 คือ 7+6 = 13 ไม่เป็นมงคล
 5. ห้าม! เมื่อบวกเลขคู่หน้า และคู่หลัง แล้วต้องไม่ได้เลข 13 เพราะเป็นเลขมรณะ อาทิ 6785 คือ 6+7=13 และ 8+5 = 13 ไม่เป็นมงคล
 6. ห้าม! เลขตัวเลข และตัวสุดท้ายบวกกันแล้วต้องไม่ได้ 13 เพราะเป็นเลขมรณะ อาทิ 5238 คือ 5+8 = 13 ไม่เป็นมงคล
 7. ห้าม! เลขทะเบียนทั้งหมดไม่ควรถูกปิดหน้า ปิดท้ายด้วยเลข 1 เพราะเปรียบเหมือนโลงศพ เช่น 1971, 1321, 1571 เป็นต้น
 8. ห้าม! เลขทะเบียนรถไม่ควรมีเลข 1 คู่กัน เพราะเปรียบเหมือนโลงศพ เช่น 9611, 4112, 1128 เป็นต้น

ทะเบียนรถมงคล
เลขทะเบียนรถมงคล 2564

ในหนังสือ โหรามหาเวทย์ มีหลักเกณฑ์การเลือกเลขทะเบียนรถมงคล ดังนี้

1. เลขมงคลต้องห้ามสำหรับคนเกิดวันต่าง ๆ

 • คนเกิดวันอาทิตย์ : ห้ามมีเลข 6
 • คนเกิดวันจันทร์ : ห้ามมีเลข 1
 • คนเกิดวันอังคาร  : ห้ามมีเลข 2
 • คนเกิดวันพุธกลางวัน (06.00-17.59) : ห้ามมีเลข 3
 • คนเกิดวันพุธกลางคืน (18.00-05.59) : ห้ามมีเลข 5
 • คนเกิดวันพฤหัสบดี : ห้ามมีเลข 7
 • คนเกิดวันศุกร์ : ห้ามมีเลข 8
 • คนเกิดวันเสาร์ : ห้ามมีเลข 4

2. ห้ามมีเลขเหล่านี้อยู่ติดกัน เพราะเป็นเลขที่มักทำให้เกิดอุบัติเหตุ

ได้แก่ เลข 13, เลข 31, เลข 37, เลข 73, เลข 35, เลข 53, เลข 30, เลข 03 เช่น ทะเบียนรถ  1313  3100  3737  3137  3537  7353  3031 เป็นต้น

3. ผลรวมของตัวเลขทั้งหมด (ซึ่งไม่เกิน 36) ห้ามได้ผลลัพธ์ ดังนี้

ได้แก่ 13  31  35  เช่น ทะเบียนรถ 1291 (1+2+9+1 = 13), 4900 (4+9 = 13), 7789 (7+7+8+9 = 31), 9899 (9+8+9+9 = 35) เป็นต้น

ดูเลย: 

ทะเบียนรถมงคล

เลขทะเบียนรถมงคล ควรเป็นเลขใด?

กลุ่มหมายเลขที่ดี

 • เลขผลรวมที่ ระดับดี ได้แก่ 20, 32, 40, 44, 69, 79
 • เลขผลรวม ระดับดีมาก ได้แก่ 2, 4, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 23, 24, 36, 41, 42, 45, 46, 50, 51, 54, 55, 56, 59, 63, 64, 65

ทะเบียนรถมงคล
เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันจันทร์

ตัวอักษร ในทะเบียนรถสามารถแปลงเป็นเลขได้ ดังนี้ 

 • ก ด ถ ท ภ = 1
 • ข บ ป ง ช = 2
 • ต ฒ ฆ = 3
 • ค ธ ร ญ ษ = 4
 • ฉ ณ ฌ น ม ห ฮ ฎ ฬ = 5
 • จ ล ว อ = 6
 • ศ ส = 7
 • ย ผ ฝ พ ฟ = 8
 • ฐ = 9

อย่างไรก็ตาม ศาสตร์ของตัวเลขเป็นเพียงความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้น โปรดใช้วิจารณญาณในการอ่าน

ทะเบียนรถมงคล
เลขทะเบียนรถตามวันเกิด 2565

เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง 2565

สำหรับ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง มีวิธีการเลือกด้วยการคำนึงถึงพฤติกรรมการใช้รถยนต์ และหน้าที่การงานในปัจจุบัน เนื่องจากตัวเลขมีความหมายในตัวอยู่แล้ว เมื่อต้องการเสริมดวงด้านในด้านหนึ่งก็ให้เลือกตัวเลขนั้นเพื่อมาประกอบเข้ากับป้ายทะเบียน ซึ่งไม่จำเป็นจะต้องเลือกให้ครบทั้งหมด 4 ตัวเลข  แต่ให้มีอย่างน้อย 1 ตัวก็เพียงพอแล้ว มาดูกันว่า ทํานายทะเบียนรถ หมอช้าง แต่ละตัวเลขจะช่วยเสริมด้านไหนบ้าง

เลข 1 ตัวเลขแห่งความสำเร็จที่เหมาะสำหรับผู้ที่มีชื่อเสียง เช่น ดารา นักแสดง นักร้อง เป็นต้น รวมไปถึงผู้ที่ต้องเดินทางบ่อย เช่น ผู้บริหาร หรือผู้นำ การจับคู่กับเลข 8 และ 9 จะช่วยส่งเสริมให้ประสบความสำเร็จมากยิ่งขึ้น

เลข 2 ตัวเลขสำหรับผู้หญิงที่เหมาะสมกับเจ้าของรถที่เป็นเพศหญิง หรือรถคันดังกล่าวมีการสลับผู้ขับขี่เป็นผู้หญิงก็ได้เช่นเดียวกัน

เลข 3 ตัวเลขที่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่มีอาชีพเป็นช่างก่อสร้าง ช่างตัดผม ช่างซ่อม รวมไปถึงหมอและพยาบาลที่ต้องเจอกับคนเจ็บป่วย การจับคู่กับเลข 5 จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการดูแลรักษาให้ดียิ่งขึ้น

เลข 4 ตัวเลขที่เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับการพูด การเจรจาต่อรอง เช่น เซลล์ พ่อค้าแม่ค้า ที่ต้องมีการขับรถเพื่อไปพูดคุยเจรจากับลูกค้า การจับคู่กับเลข 2 หรือ 5 จะช่วยส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น

เลข 5 ตัวเลขแห่งความมั่นคงและปลอดภัยที่เหมาะสำหรับผู้ขับขี่ที่ประกอบอาชีพข้าราชการ การจับคู่เลข 1 หรือ 9 จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของความเมตตามากยิ่งขึ้น

เลข 6 ตัวเลขแห่งความสวยงามที่เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพในด้านความบันเทิง ความสวยความงาม หรืออาหารและเครื่องดื่ม การจับคู่กับเลข 5 หรือ 3 จะช่วยทำให้ดียิ่งขึ้น

เลข 8 ตัวเลขแห่งการค้าขายที่เหมาะสำหรับผู้ที่ประกอบอาชีพนักธุรกิจ นักลงทุน หรือธุรกิจออนไลน์ที่ต้องคอยติดต่อลูกค้าอยู่บ่อยๆ การจับคู่กับเลข 9 หรือ 2 จะช่วยมีโชคในเรื่องการเงิน

เลข 9 ตัวเลขมงคลยอดนิยมที่เหมาะสำหรับทุกคน โดยสามารถนำไปประกอบกับเลขต่างๆ ได้ตามความต้องการ การจับคู่ให้เป็นเลข 99 หรือ 999 ก็จะยิ่งช่วยเสริมให้มีแต่ความโชคดี

เลข 0 และ 7 ตัวเลขสำหรับการเคลื่อนไหวที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา เหมาะสำหรับผู้ที่ทำงานไม่อยู่กับที่ เช่น คนขับรถ ไรเดอร์ เป็นต้น

ขอบคุณขอมูลจาก tabien2you.com, www.tlcthai.com วิเคราะห์ เลขทะเบียนรถมงคล หมอช้าง 2565 เลขทะเบียนรถมงคล หมอลักษณ์ เลขทะเบียนรถมงคล คนเกิดวันจันทร์ 2565 และ www.horasaadrevision.com

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)