จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองที่ไหนดี ทั้งได้วงเงินสูงและดอกเบี้ยต่ำ

รวมแหล่งสินเชื่อรถยนต์มือสอง ดอกเบี้ยถูกและดี เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถยนต์มือสอง หรือรีไฟแนนซ์

จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสอง
รวมแหล่งสินเชื่อรถยนต์มือสองที่มีผู้นิยมใช้บริการ

จัดไฟแนนซ์รถยนต์มือสองที่ไหนดี ?

ทุกวันนี้ การเดินทางเป็นสิ่งสำคัญ แม้ว่าจะมีรถโดยสาร และรถไฟฟ้าให้บริการอย่างทั่วถึง แต่ย่อมดีกว่าแน่นอนหากมีรถยนต์เป็นของตนเอง ซึ่งมีหลายคนไม่น้อยที่ตั้งเป้าอยากซื้อรถสักคันหนึ่งหลังจากทำงาน เพราะไม่ว่าจะเดินทางไปไหนก็สะดวกสบาย แต่การซื้อรถไม่ใช่เรื่องง่าย ราคารถยนต์แต่ละคันก็หลายแสน ถ้ารอเก็บเงินจากการทำงานก็คงนานเกินไป การกู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์จึงเป็นทางออกที่คนส่วนใหญ่เลือกใช้บริการ ซึ่งไม่ได้มีเฉพาะรถใหม่ป้ายแดงเท่านั้น รถยนต์มือสองก็สามารถทำเรื่องกู้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ หรือที่เราเรียกกันว่า “จัดไฟแนนซ์” ได้เช่นเดียวกัน โดยวันนี้ khaorot.com เราได้รวบรวมแหล่งสินเชื่อรถยนต์มือสองยอดนิยม มาฝากทุกท่านกันครับ

สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ยูสด์ คาร์
สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ยูสด์ คาร์

1. สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ยูสด์ คาร์

เป็นแหล่งสินเชื่อที่มีข้อเสนอหลากหลาย และน่าจะตอบโจทย์ผู้เช่าซื้อส่วนใหญ่ โดยจะแบ่งเป็น 2 แบบคือ
•    สินเชื่อรถเต็นท์
ให้วงเงินกู้สูงสุดมากถึง 80% จากราคารถ (ผู้กู้ต้องสำรองเงินดาวน์อย่างน้อย 20%) สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 84 เดือน อีกทั้งยังไม่ต้องมีผู้ค้ำประกันในการสมัครสินเชื่อ
•    สินเชื่อรถบ้าน
สำหรับรถบ้าน ก็คล้ายๆกับรถมือสอง เพียงแต่ผู้ขอสินเชื่อจะต้องซื้อกับเจ้าของรถด้วยตนเอง ไม่ผ่านเต้นท์ โดยทางธนาคารจะให้วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 90 %  (ผู้กู้เตรียมเงินดาวน์เพียง 10%) ผ่อนชำระนาน 60 เดือน

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อทั้งสองแบบ

1)    มีสัญชาติไทยและอาศัยอยู่ในประเทศไทย
2)    มีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
3)    ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ จะต้องยื่นสำเนาเอกสารหนังสือเดินทาง หรือ Passport และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มีอายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน
4)    ไม่ต้องมีคนค้ำประกันในการขอสินเชื่อ
5)    สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าซื้อได้ทันที โดยไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินทั้งหมดในครั้งเดียวในวันที่ซื้อรถ

ผลประโยชน์ที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับ

มีรายละเอียดโดยแยกตามประเภทรถยนต์ สินเชื่อรถเต็นท์ และสินเชื่อรถบ้าน ดังตารางด้านล่าง

ผลประโยชน์สินเชื่อรถยนต์กรุงศรี ยูสด์ คาร์

หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

•    ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ทุกสาขาทั่วประเทศ
•    สมัครทางออนไลน์ ที่ https://www.krungsrimarket.com 
•    โทรติดต่อสอบถามได้ที่ Call Center 1572 กด 6

สินเชื่อซื้อรถธนาคารกรุงไทย  รถยนต์ใช้แล้ว
สินเชื่อรถยนต์มือสอง ธนาคารกรุงไทย

2. สินเชื่อซื้อรถธนาคารกรุงไทย รถยนต์ใช้แล้ว

สำหรับสินเชื่อรถยนต์มือสองของธนาคาร จะเหมาะสำหรับผู้ที่มีบัญชีรายได้ หรือเงินเดือนผ่านบัญชีของทางธนาคาร เพราะจะได้รับการพิจารณารวดเร็วหากมีประวัติที่ดี และมีโอกาสผ่านการอนุมัติสูง อีกทั้งอัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเรียกเก็บในแต่ละปีน้อยกว่าบางแห่งพอสมควร โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

1)    จะต้องมีสัญชาติไทย
2)    จะต้องอาศัยอยู่ในประเทศไทย
3)    สำหรับข้าราชการและพนักงานรัฐวิสาหกิจที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย และสามารถหักบัญชีเงินเดือนเพื่อชำระค่างวด
4)    สำหรับอาชีพเฉพาะ เช่น ผู้พิพากษา อัยการ แพทย์ นักบิน
5)    สำหรับพนักงานบริษัทเอกชนที่มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทย

ผลประโยชน์ที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับ

1)    ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน
2)    คิดอัคตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อปี โดยมีรายละเอียดเบื้องต้น ดังนี้

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยสำหรับระยะเวลาผ่อนชำระ 48 เดือน

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา
1)    สำเนาบัตรประชาชน (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
2)    สำเนาทะเบียนบ้าน (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
3)    สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร
4)    สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริงและจะต้องเป็นเดือนล่าสุดนับจากวันที่สมัคร

สำหรับนิติบุคคล
1)    สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
2)    สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
3)    สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร
4)    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล และสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์

หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

•    กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง หรือ ติดต่อผ่านธนาคารกรุงไทย ทุกสาขาทั่วประเทศ
•    Call Center 02- 299-3888 หรือ 02-635-4830

สินเชื่อรถมือสอง
สินเชื่อรถยนต์มือสอง ธนาคารทิสโก้

3. สินเชื่อรถยนต์มือสอง ธนาคารทิสโก้

สำหรับสินเชื่อรถยนต์มือสองของทิสโก้ ถือว่ามีผู้นิยมใช้บริการมากเช่นกัน เพราะอนุมัติง่าย ดอกเบี้ยไม่สูงจนเกินไป ให้วงเงินสูงสุด 80% ของราคาประเมิน และสามารถผ่อนชำระนานถึง 60 เดือน แต่ต้องมีผู้ค้ำประกันด้วย 1 ท่าน โดยมีรายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

1)    มีสัญชาติไทย
2)    อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3)    มีบุคคลการค้ำประกันในการขอสินเชื่อรถยนต์

ผลประโยชน์ที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับ

1)    วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% สำหรับรถเก๋ง รถกระบะ และรถบรรทุก
2)    ผ่อนชำระนานสูงสุด 60 เดือน
3)    อัตราดอกเบี้ย
ทางทิสโก้จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่  (Flat Rate) ต่อปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ ,ปีที่จดทะเบียน (อายุรถยนต์) และระยะเวลาผ่อนชำระที่คุณเลือก โดยทางเราได้แสดงอัตราดอกเบี้ยสำหรับการผ่อนชำระ 48 เดือน ดังตารางด้านล่างครับ

อัตราดอกเบี้ย
อัตราดอกเบี้ยที่ทางธนาคารเรียกเก็บ

เอกสารประกอบการสมัคร

มีรายละเอียดแยกตามคุณลักษณะของผู้ยื่นขอสินเชื่อ ดังนี้

เอกสารประกอบการสมัคร
รายการเอกสารประกอบการสมัครขอสินเชื่อ

หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

•    ธนาคารทิสโก้ ทุกสาขา ทั่วประเทศ
•    Call Center 02-633-6000 กด 1

ซื้อรถยนต์มือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน
ซื้อรถยนต์มือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน

4. สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง ธนาคารเกียรตินาคิน ซื้อขายผ่านเต็นท์

สำหรับใครที่ซื้อรถยนต์มือสองจากเต้นท์ และต้องการขอสินเชื่อวงเงินมากที่สุด “สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เกียรตินาคิน” นับว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อย เพราะให้วงเงินสูงสุดถึง 100% และยังผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือนอีกด้วย แต่ต้องมีผู้ค้ำประกัน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

 คุณสมบัติผู้สมัครขอสินเชื่อ

1)    มีสัญชาติไทย
2)    อาศัยอยู่ในประเทศไทย
3)    ต้องมีอายุตั้งแต่ 20 ปี แต่ไม่เกิน 65 ปี
4)    ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล จะต้องมีบุคคลในการค้ำประกันในการของสินเชื่อ

ผลประโยชน์ที่ผู้ขอสินเชื่อจะได้รับ

1)    วงเงินสินเชื่อสูงสุดถึง 100%
2)    ระยะเวลาผ่อนชำระได้นานสูงสุด 84 เดือน
3)    อัตราดอกเบี้ย
•    จะคิดอัตราดอกเบี้ยแบบคงที่ (Flat Rate) ต่อปี ซึ่งจะอยู่ประมาณร้อยละ 3.75 – 15.00 ต่อปี และอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี (Effective Interest Rate) จะอยู่ที่ร้อยละ 7.00 – 27.69ต่อปี ขึ้นอยู่กับประเภทรถยนต์ ยี่ห้อรถยนต์ รุ่นรถยนต์ เงินดาวน์ และระยะเวลาในการเลือกผ่อนชำระ
•    หากชำระเงินในแต่ละงวดไม่เท่ากัน ธนาคารจะปรับดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ  2.00 – 4.00 ต่อปี
•    หากสินเชื่อต่ำกว่า 150,000 บาท ทางธนาคารจะปรับดอกเบี้ยเพิ่มอีกร้อยละ  2.00 – 4.00 ต่อปี

สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์มือสอง เกียรตินาคิน
สินเชื่อรถเต็นท์ เกียรตินาคินช่วยได้

เอกสารประกอบการสมัคร

สำหรับบุคคลธรรมดา

1)    บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
2)    ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
3)    สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร
4)    สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือนเดือนล่าสุดนับจากวันสมัคร จำนวน 1 ชุด จะต้องเป็นเอกสารฉบับจริง

สำหรับนิติบุคคล

1)    บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชนบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
2)    ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้านของบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
3)    สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากวันที่สมัคร
4)    สำเนาทะเบียนการค้า
5)    สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลและสำเนาวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลของกระทรวงพาณิชย์
6)    สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ
7)    ผู้ค้ำประกัน 1 ท่าน

สำหรับผู้ค้ำประกัน

1)    บัตรประชาชนตัวจริง และสำเนาบัตรประชาชน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
2)    ทะเบียนบ้านตัวจริง และสำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 2 ชุด (เซ็นสำเนาถูกต้องกำกับ)
3)    สำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือ Statement ที่มีการหมุนเวียนเงิน ย้อนหลัง 6 เดือน
4)    สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองเงินเดือน ฉบับจริงจำนวน 1 ชุด โดยต้องเป็นเดือนล่าสุดนับจากวันสมัครของคนที่คุณไปค้ำประกันให้

หากสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

•    ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ
•    Call Center 02- 165-5555

เป็นอย่างไรกันบ้างครับ สำหรับแหล่งสินเชื่อรถยนต์มือสอง หรือ ไฟแนนซ์รถมือสอง ที่ทาง Khaorot.com เราได้รวบรวมมาให้ทุกท่าน ที่สามารถเลือกได้หลากหลายรูปแบบตามความสะดวก หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับท่านที่สนใจ และได้รับรถใหม่เร็วๆนะครับ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

ดูเพิ่มเติม:

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Ford กันยายน 2565 สิทธิพิเศษจากฟอร์ดสำหรับผู้ที่ต้องการซื้อรถแต่ยังไม่มีงบ พร้อมทั้งโปรโมชั่น Ford อื่น ๆ เช็กได้กันเลย

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชั่น Isuzu กันยายน 2565 สิทธิพิเศษมากมายสำหรับลูกค้าอีซูซุที่ยกมาให้เลือกพิจารณากันทั้งค่าย เช็กโปรโมชั่น Isuzu ได้ที่นี่

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Nissan กันยายน 2565 สิทธิดี ๆ ส่วนลดสุดปัง สำหรับรถยนต์ผู้ที่สนใจรถยนต์นิสสัน เช็กรายละเอียดโปรโมชั่น Nissan ได้ที่นี่

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 ดีลเด็ดโดนใจ

โปรโมชัน Suzuki กันยายน 2565 และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ อีกมากมายให้ที่ Suzuki นำมามอบให้แบบจัดเต็ม!

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)