แนะนำข้อมูล ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2565 พร้อมราคาทั่วไทย

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2565 ราคา 60 บาท เป็นมาตรฐานที่บังคับจากกรมขนส่ง โดยตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2565 เป็นสิ่งจำเป็นของรถที่มีอายุ 5 ปีขึ้นไป หากต้องการต่อทะเบียน

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2564
แนะนำข้อมูล ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2565 ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ตรวจอะไรบ้าง

การตรวจสภาพรถ คืออะไร ?

การตรวจสภาพรถประจำปี เป็นการตรวจสอบสภาพรถของผู้ขับขี่เพื่อให้มีความต่อการใช้งานอยู่เสมอ เพื่อการันตีความปลอดภัยให้กับผู้ขับขี่และผู้โดยสาร รวมทั้งยังเป็นการช่วยลดอุบัติเหตุและความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับเจ้าของรถและผู้ร่วมใช้ถนน ทั้งนี้ยังเป็นการรับรู้ถึงจุดบกพร่องของรถเพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงและซ่อมแซมเพื่อให้กลับมาใช้งานได้ปกติ รวมถึงยังเป็นไปตามกฎของกระทรวงพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 ที่ว่าด้วยรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานเกิน 7 ปี นับตั้งแต่จดทะเบียนครั้งแรกจะต้องได้รับการตรวจสภาพรถก่อนไปทำเรื่องยื่นเสียภาษีประจำปี 

รถประเภทไหนที่ต้องเข้าทำการตรวจสภาพรถ

สำหรับการเข้าตรวจสภาพรถ รถที่เข้าเกณฑ์จะต้องทำการนับอายุการใช้งานของรถคันนั้น โดยจะนับตั้งแต่วันแรกที่ได้จดทะเบียนจนถึงวันสิ้นอายุภาษีประจำปี หากรู้ตัวแล้วว่ารถของท่านกำลังเข้าใกล้เกณฑ์ในการตรวจสภาพรถก็สามารถนำเข้ามาตรวจล่วงหน้าได้ถึง 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้

 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี ขึ้นไป
 • รถจักรยานยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี ขึ้นไป

ดูเพิ่มเติม: ค่าโอนรถ

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2564
ที่ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ร้าน ตรอ. (ตรวจสภาพรถเอกชน)

ตรวจสภาพรถ ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง

ก่อนที่เราจะนำรถมอเตอร์ไซค์เข้ารับการตรวจสภาพรถ ขั้นตอนแรกจะต้องเตรียมเอกสารเข้าไปสถานที่ตรวจรถด้วย โดยมีเอกสารคือ ใบคู่มือจดทะเบียนรถ หรือสมุดทะเบียนรถ (ใช้ได้ทั้งฉบับจริงและสำเนา) สิ่งสำคัญที่ห้ามลืมคือเจ้าของรถต้องนำรถเข้าไปตรวจสภาพล่วงหน้าไม่เกิน 3 เดือน ก่อนถึงวันสิ้นอายุประจำปี

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2564
ป้ายแสดงค่าบริการตรวจสภาพมอเตอร์ไซค์ 2565

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ตรวจอะไรบ้าง

หลังจากที่เราได้ทราบกันไปแล้วว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้างในการนำรถมอเตอร์ไซค์เข้าตรวจสภาพ เชื่อว่าหลายคนคงอยากรู้ว่าในขั้นตอนของการ ตรวจ สภาพ รถ มอเตอร์ไซค์ ตรวจ อะไร บ้าง และ เช็คสภาพรถมอเตอร์ไซค์ เช็คอะไรบ้าง 

 • ตรวจเช็กสภาพรถโดยรวม ตั้งแต่ชุดสี ชุดแฟริ่ง กระจกมองหลัง เพื่อความแน่ชัดว่ายังอยู่ในสภาพที่สามารถใช้งานได้หรือไม่
 • ตรวจเช็กระบบเสียงแตร เมื่อเวลาที่กดแล้วเสียงต้องออกมาดังชัดเจน
 • ตรวจเช็กระบบเบรก ว่าสามารถเหยียบและชะลอได้ตามความต้องการหรือไม่
 • ตรวจเช็ดระบบไฟทั้งไฟหน้า ไฟท้าย ไฟเลี้ยว และไฟเบรก ต้องสามารถให้แสงสว่างทุกดวง
 • ตรวจเช็กค่าไอเสียมลพิษทางอากาศ ว่าเป็นไปตามข้อกฎหมายบังคับหรือไม่

นอกจากการตรวจสภาพรถก่อนการดำเนินต่อภาษีประจำปีแล้ว เจ้าของรถอย่าลืมซื้อ พ.ร.บ. คุ้มครองอุบัติเหตุ เนื่องจากเป็นข้อกฎหมายบังคับ ถ้าหากว่าลืมซื้อ พ.ร.บ. จะไม่สามารถต่อทะเบียนภาษีประจำปีได้ ซึ่งราคา พ.ร.บ. ขึ้นอยู่กับขนาดเครื่องยนต์รถมอเตอร์ไซค์ดังนี้

 • เครื่องยนต์ไม่เกิน 75 ซีซี ราคา 161.57 บาท
 • เครื่องยนต์เกิน 75-125 ซีซี ราคา 323.14 บาท
 • เครื่องยนต์เกิน 125-150 ซีซี ราคา 430.14 บาท
 • เครื่องยนต์เกิน 150 ซีซี ราคา 645.21 บาท
 • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ราคา 323.14 บาท

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2564

ทั้งนี้นอกจากตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2565 เพื่อต่อภาษีแล้ว เจ้าของรถมอเตอร์ไซค์จำเป็นต้องซื้อ พรบ. คุ้มครองอุบัติเหตุอีกด้วย ซึ่งเป็นกฎหมายบังคับไว้ หากไม่ยอมซื้อ พรบ. ก็ไม่สามารถต่อทะเบียนได้

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ค่าใช้จ่ายกี่บาท

สำหรับค่าใช้จ่ายในการนำรถมอเตอร์ไซค์เข้าไปตรวจสภาพจะมีค่าใช้จ่ายคันละ 60 บาท แต่ในกรณีที่ตรวจแล้วไม่ผ่านสามารถนำรถกลับไปแก้ไขสภาพแล้วนำกลับมาตรวจสอบใหม่ได้อีกครั้งโดยที่ไม่เสียค่าใช้จ่าย แต่จะต้องนำกลับมาตรวจสภาพอีกรอบภายใน 15 วัน หากเกินจากนี้จะคิดค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนเหมือนครั้งแรกที่มา

 • รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์ไม่เกิน 75 ซี.ซี. 161.57 บาท
 • รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 75 ซี.ซี. ถึง 125 ซี.ซี 323.14 บาท
 • รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 125 ซี.ซี. ถึง 150 ซี.ซี. 430.14 บาท
 • รถจักรยานยนต์ขนาดเครื่องยนต์เกิน 150 ซี.ซี. ขึ้นไป 645.21 บาท
 • รถจักรยานยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า 323.14 บาท

ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ 2564

นอกจากนี้การนำรถเข้าไปตรวจสภาพสามารถนำไปได้ 2 แห่งหลักๆ คือกรมการขนส่งทางบก และสถานที่ตรวจสภาพรถเอกชน (ตรอ.) ร้านตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ได้ตามความสะดวก เพราะการตรวจสภาพรถประจำปีเป็นสิ่งสำคัญก่อนการยื่นเสียภาษีประจำปี รวมถึงยังได้รู้สภาพรถของตัวเองอีกด้วย เพื่อที่จะได้ทำการแก้ไขให้รถกลับมามีสภาพที่สมบูรณ์แบบอีกครั้งและพร้อมขับขี่ใช้งานบนถนนได้อย่างปลอดภัย

ทั้งหมดที่กล่าวมาถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการต่อทะเบียนมอเตอร์ไซค์ประจำปี ไม่ว่าจะเป็นการนำรถไปตรวจสภาพ การซื้อ พรบ. และการยื่นเรื่องเพื่อต่อภาษี ซึ่งหากขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่งไปนั้น จะไม่สามารถทำได้

ประเด็น: ร้านตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์, ตรวจสภาพรถมอไซ ตรวจอะไรบ้าง, ข้อมูลตรวจสภาพรถจักรยานยนต์ ตรวจอะไรบ้าง, ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ราคา 2565, เช็คสภาพรถมอเตอร์ไซค์ เช็คอะไรบ้าง, ตรวจสภาพมอเตอร์ไซค์ ตรวจอะไรบ้าง, ตรวจสภาพรถมอเตอร์ไซค์ ใช้อะไรบ้าง

อ่านเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)