พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ได้อะไรมากกว่าที่คุณคิด

RodPenRai 23 ม.ค. 2563 | 1044 View | บิ๊กไบค์

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ถือเป็นตัวช่วยสำคัญเวลาเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์ ซึ่งปัจจุบันกฎหมายบังคับว่ารถจักรยานยนต์ทุกคันที่ต่อภาษีจำเป็นต้องซื้อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ประกันภาคบังคับ ได้อะไรมากกว่าที่คิด

ในการต่อภาษีรถจักรยานยนต์ประจำปีนั้น ภาครัฐมีการบังคับให้รถทุกคันที่ต่อภาษีจำเป็นต้องทำประกันภาคบังคับ หรือ พ.ร.บ. (พระราชบัญญัติ) ด้วยทุกครั้ง จึงจะต่อภาษีประจำปีได้ ทั้งนี้การบังคับซื้อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ก็เพื่อคุ้มครองตัวผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน รวมถึงคู่กรณี ส่วนของค่ารักษาพยาบาลเมื่อเกิดอุบัติเหตุ ซึ่งหลายคนอาจไม่เคยรู้

ปัจจุบันกรมการขนส่งจะไม่ได้แยกป้ายแสดง พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ไว้ต่างหาก แต่รวมกับป้ายภาษีใบเดียวเลย

ป้าย พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ในอดีต
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

ป้ายภาษีรถจักรยานยนต์ปัจจุบัน
พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

พ.ร.บ รถจักรยานยนต์คุ้มครองมากกว่าที่คิด

 • คุ้มครองค่าเสียหายเบื้องต้น เมื่อเกิดอุบัติเหตุ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์จะคุ้มครองผู้ประสบอุบัติเหตุในส่วนของค่ารักษาพยาบาลได้ ไม่ว่าตัวผู้ขับขี่จะเป็น "ฝ่ายถูก" หรือ "ฝ่ายผิด" ก็ตาม
   
 • ค่ารักษาพยาบาล เบิกได้สูงสุด 30,000 บาท/คน หากค่ารักษาเกินวงเงิน 30,000 บาท ทางผู้ขับขี่จำเป็นต้องจ่ายเพิ่ม สำหรับกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ หรือสูญเสียอวัยวะ สามารถเบิกเงินได้ 35,000 บาท
   
 • ทั้งนี้ เมื่อร่วมค่ารักษาพยาบาลแล้ว จะไม่เกิน 65,000 บาท/คน

แต่ในกรณีที่ผู้ประสบเหตุเป็นถูก จะได้ค่าสินไหมทดแทนเพิ่ม (ได้รับการพิสูจน์ด้วยว่าเป็นฝ่ายถูกจริง) ดังนี้

 • เบิกค่ารักษาพยาบาลได้สูงสุด 80,000 บาท/คน
   
 • เสียชีวิต ทุพพลภาพ(ถาวร) สูงสุด 300,000 บาท/คน
   
 • เมื่อสูญเสียอวัยวะ 2 ส่วนขึ้นไป 300,000 บาท
   
 • สูญเสียอวัยวะ 1 ส่วน 250,000 บาท
   
 • สูญเสียนิ้ว ตั้งแต่ 1 นิ้วขึ้นไป 200,000 บาท

กรณี Admid หรือพักรักษาตัวโรงพยาบาล (ผู้ป่วยใน) จะได้รับเงินชดเชย 200 บาท/วัน สูงสุดไม่เกิน 20 วัน

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์

ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการซื้อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ นั้น จะแบ่งตามขนาดเครื่องยนต์ของรถจักรยานยนต์ โดยจะไล่เรียงจากราคาต่ำสุดจะอยู่ในจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

 • ไม่เกิน 75 ซี.ซี.             ราคา 160 บาท / ปี
 • เกิน 75-125 ซี.ซี.        ราคา 232 บาท / ปี
 • เกิน 125-150 ซี.ซี.      ราคา 430 บาท / ปี
 • เกิน 150 ซี.ซี.               ราคา 645 บาท / ปี
 • รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า     ราคา 323 บาท / ปี

พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ประกันภาคบังคับ ที่หลายคนอาจมองข้ามสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับ ซึ่งคุ้มครองตัวผู้ขับขี่ ผู้ซ้อน และรวมไปถึงคู่กรณี ไม่ว่าจะถูกหรือผิด ถือว่าเป็นข้อดีต่อตัวผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์อย่างแท้จริง ในปัจจุบันยังสามารถซื้อ พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ได้ในช่องทางออนไลน์อีกด้วย

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)