ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมราคา

แนะนำขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถทำ หากเตรียมหลักฐานและรถของคุณให้พร้อม แจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไร ดูที่นี่

ทําเรื่องเปลี่ยนสีรถ มอเตอร์ไซค์
ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมราคา

การเปลี่ยนแปลงสีรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ตรงกับสีเดิมนั้น จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลกับทางสำนักงานขนส่งทางบกเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียนรถ โดยหากไม่ยอมไปแจ้งสำนักงานขนส่งทางบกนั้น มีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตลอดจนไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้รถได้เนื่องจากสีรถไม่ตรงกับเล่มทะเบียน

ดูเลย:  ต่อใบขับขี่ 2565 โอนรถมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนการเตรียมเอกสาร

เมื่อเวลาผ่านไปแล้วคุณอาจเบื่อสีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเอง การจะซื้อรถคันใหม่ให้ได้ในแบบสีที่ต้องการก็ดูจะเป็นเรื่องที่ไกลเกินไป การเปลี่ยนสีรถจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะช่วยให้รถมอเตอร์ไซค์ของคุณได้สีที่สวยดั่งใจ และเมื่อเปลี่ยนสีรถของตัวเองเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนแรกคือการเตรียมเอกสารเพื่อยื่นทำเรื่องเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ โดยการแจ้งเปลี่ยนสีรถจะมีขั้นตอนดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน สำหรับเอกสารจำเป็นต่อการยื่นคำร้องมีดังนี้

  • สำเนาบัตรประชาชน
  • เล่มทะเบียนรถจักรยานยนต์
  • ใบคำร้องแก้ไขเพิ่มเติมรายการในทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์
  • ใบเสร็จรับเงินการทำสี (กรณีทำสีที่ร้าน)
  • แบบแก้ไขสีด้วยตัวเอง (กรณีทำสีด้วยตัวเอง)

แจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

หลังจากที่เตรียมเอกสารเพื่อยื่นคำร้องในการแจ้งเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนต่อมาคือการยื่นคำขอพร้อมหลักฐานและนำรถเข้ารับการตรวจสอบ โดยจะต้องนำรถมอเตอร์ไซค์ที่ทำการเปลี่ยนสีเรียบร้อยแล้วเข้ามาตรวจสภาพที่สำนักงานขนส่ง เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบเอกสารที่ยื่นมามีความครบถ้วนสมบูรณ์และขาดตกอะไรไปหรือเปล่า รวมทั้งตรวจสอบการเปลี่ยนสีใหม่มีปัญหาตรงไหนบ้าง มีความถูกต้องตามที่ได้ยื่นเรื่องมาหรือไม่ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบความถูกต้องของตัวเลขของตัวรถว่าถูกต้องและตรงกับในเล่มทะเบียนหรือไม่ 

2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

ขั้นตอนต่อมาคือการยื่นตรวจสอบคำขอ พร้อมหลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ โดยผู้ยื่นคำขอหรือเจ้าของรถมอเตอร์ไซค์จะต้องทำการรวบรวมเอกสารทั้งหมดมาให้เจ้าหน้าที่กรมการขนส่ง เพื่อทำการแก้ไขข้อมูลในเล่มทะเบียนรถให้ตรงกับคำร้อง รวมทั้งทำการออกเอกสารทั้งหมดให้ตรงกัน 

แจ้งเปลี่ยนสีรถ มอไซค์ ราคา 2565
คำขอแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

3. ชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท

เมื่อรวบรวมเอกสารทุกอย่างให้กับเจ้าหน้าที่กรมการขนส่งเรียบร้อยแล้ว ในส่วนตรงนี้จะมีการชำระค่าธรรมเนียมในการแจ้ง เปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ ราคา ค่าธรรมเนียมอัตราการจ่าย 5 บาท และค่าดำเนินการแก้ไขรายการ 10 บาท รวมเป็นเงินทั้งหมด 15 บาท ที่เราจะต้องเป็นคนจ่ายเพื่อดำเนินการเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

4. รอรับเอกสารคืน

หลังจากทำการชำระค่าธรรมเนียมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ต่อไปเป็นขั้นตอนของการรอรับเอกสารคืนกลับมาก็จะพบได้ว่าภายในเล่มทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์จะมีการระบุการเปลี่ยนสีเป็นที่เรียบร้อย หลังจากนั้นถือว่าขั้นตอนทุกอย่างสำเร็จครบถ้วน สามารถขับรถมอเตอร์ไซค์คู่ใจออกไปใช้งานได้ตามปกติโดยที่ไม่ต้องคอยกังวลเรื่องการโดนจับและการเสียค่าปรับอีกต่อไป

แจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

แค่เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น สำหรับการแจ้งเปลี่ยนสีมอเตอร์ไซค์ เห็นได้ชัดว่าไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด หากคุณเตรียมทั้งเอกสาร และรถของคุณให้พร้อมเท่านั้น โดยการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทางบกใกล้บ้านท่าน

การระบุสีรถมอเตอร์ไซค์

สำหรับการ แจ้งเปลี่ยนสีรถ มอไซค์ ราคา 2565 จะต้องมีการระบุสีรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นเพียงสีเดียว โดยที่ไม่ต้องคำนึงถึงความเข้มหรือความอ่อนของสีที่แตกต่างกันออกไป สามารถเลือกและระบุได้เลยว่าเป็นสีใด ในกรณีที่สีมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน เช่น สีเทา สีดำ สามารถระบุได้ทั้งสองสีตามที่ตาของเราเห็น แต่ถ้าหากว่ามองออกเป็นสามสีก็ให้ระบุไปทั้งสามสีได้เลย สำหรับรถที่มองแล้วมีมากกว่าสามสีก็ให้ระบุด้วยสองสีเป็นหลักและตามด้วยหลากสี เช่น สีดำ-เขียว-หลากสี เป็นต้น

หากพบว่าการเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์มีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมทั้งหมด 100% หรือเกินกว่า 30% ตามที่ได้กำหนดเอาไว้จะต้องทำการแจ้งที่กรมขนส่งเพื่อระบุว่ามีการเปลี่ยนแปลงของสีที่ทำให้สีดั้งเดิมเปลี่ยนไป ดังนั้นกฎหมายที่กำหนดออกมาไม่ได้ระบุเอาไว้เฉพาะรถยนต์แค่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น เพราะต้องดำเนินการในส่วนขอรถมอเตอร์ไซค์ให้เป็นไปในรูปแบบเดียวกัน

หลังจากที่ได้ทราบขั้นตอนกันไปแล้วเป็นที่เรียบร้อย หากผู้อ่านท่านใดที่กำลังมีแผนจะเปลี่ยนสีของรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองก็สามารถนำวิธีและขั้นตอนการยื่นคำร้องทำเรื่องไปปรับใช้ตามกันได้ เพราะเมื่อดำเนินการขั้นตอนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะทำให้เราสามารถขับรถคู่ใจออกไปตามท้องถนนได้อย่างมั่นใจโดยที่ไม่ต้องกังวลอีกต่อไป

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)