ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมราคา

Somchai Aksornpan 26 มิ.ย. 2565 | 1 View | มอเตอร์ไซค์

แนะนำขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ ที่ใคร ๆ ก็สามารถทำ หากเตรียมหลักฐานและรถของคุณให้พร้อม แจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ ราคาเท่าไร ดูที่นี่

ทําเรื่องเปลี่ยนสีรถ มอเตอร์ไซค์
ขั้นตอนการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์ พร้อมราคา

การเปลี่ยนแปลงสีรถมอเตอร์ไซค์ที่ไม่ตรงกับสีเดิมนั้น จำเป็นต้องแจ้งข้อมูลกับทางสำนักงานขนส่งทางบกเพื่อเปลี่ยนแปลงข้อมูลในเล่มทะเบียนรถ โดยหากไม่ยอมไปแจ้งสำนักงานขนส่งทางบกนั้น มีความผิดตามมาตรา 60 ระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตลอดจนไม่สามารถดำเนินการซื้อขายได้รถได้เนื่องจากสีรถไม่ตรงกับเล่มทะเบียน

ดูเลย:  ต่อใบขับขี่ 2564

หลักฐานที่ใช้ในการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

1. ใบคู่มือจดทะเบียนรถ

2. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน

3. หลักฐานการเปลี่ยนสีรถ (ใบเสร็จค่าจ้างทำสี / ใบเสร็จค่าซื้อสี)

แจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

ขั้นตอนการดำเนินการ

1. ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน เพื่อขอนำรถเข้ารับการตรวจสอบ

2. ยื่นตรวจสอบคำขอพร้อม หลักฐานและผลผ่านการตรวจสอบรถ

แจ้งเปลี่ยนสีรถ มอไซค์ ราคา 2565
คำขอแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

3. ชำระค่าธรรมเนียม 15 บาท

4. รอรับเอกสารคืน

แจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์

แค่เพียงแค่ไม่กี่ขั้นตอนเท่านั้น สำหรับการแจ้งเปลี่ยนสีมอเตอร์ไซค์ เห็นได้ชัดว่าไม่มีความยุ่งยากแต่อย่างใด หากคุณเตรียมทั้งเอกสาร และรถของคุณให้พร้อมเท่านั้น โดยการแจ้งเปลี่ยนสีรถมอเตอร์ไซค์สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทางบกใกล้บ้านท่าน

อ่านเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)