เช็กกันดูก่อน ! ขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563

เช็กกันดูก่อน ขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 พร้อมเริ่ม 1 ม.ค. 63 โดยการขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 เป็นการเปลี่ยนวิธีการคิดภาษีจากค่ามลพิษที่ถูกปล่อยออกมา


เช็กกันดูก่อน !  ขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563

กระทรวงการคลังพร้อมขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 โดยเป็นการจัดเก็บภาษีสรรพสามิตรูปแบบใหม่ เริ่มวันที่ 1 มกราคม 2563

ซึ่งเดิมมีเก็บภาษีตามความจุของกระบอกสูบ แต่จะเปลี่ยนวิธีการเก็บภาษีใหม่ตามปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) เพื่อตอบรับนโยบายรัฐบาลที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ 20-25% ภายในปี 2572

ทั้งนี้กระทรวงการคลังได้แบ่งการขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 ไว้เป็น 4 ประเภทได้แก่

  • ปล่อยก๊าซ CO2 ไม่เกิน 10 กรัม ต่อกิโลเมตร โดยจะคิดอัตราภาษีที่ 1%
  • ปล่อยก๊าซ CO2 ไม่เกิน 30-90 กรัม ต่อกิโลเมตร โดยจะคิดอัตราภาษีที่ 5%
  • ปล่อยก๊าซ CO2 ไม่เกิน 90-130 กรัม ต่อกิโลเมตร โดยจะคิดอัตราภาษีที่ 9%
  • ปล่อยก๊าซ CO2 ไม่เกิน 130 กรัมขึ้นไป ต่อกิโลเมตร โดยจะคิดอัตราภาษีที่ 18%

อย่างไรก็ตาม อัตราภาษีใหม่จะทำให้รถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซี.ซี. มีราคาเพิ่มขึ้นประมาณ 100-200 บาทเท่านั้น

ในส่วนของรถจักรยานยนต์ที่มีเครื่องยนต์ขนาดใหญ่จะมีราคาเพิ่มขึ้นตามอัตราการปล่อยมลพิษของรุ่นนั้น ๆ โดยการขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 จะทำให้ภาครัฐมีรายได้เพิ่มขึ้นประมาณปีละ 709 ล้านบาท

ดูเลย: ต่อทะเบียนรถจักรยานยนต์

นอกจากนี้ยังถือได้ว่าภาครัฐพยายามตีกรอบให้ผู้ผลิตรถจักรยานยนต์ลดมลพิษในรถใหม่ทางอ้อม เนื่องจากหากผู้ผลิตยังคงผลิตรถจักรยานยนต์ที่ปล่อยค่ามลพิษสูง ตัวรถก็จะมีราคาสูงตามเป็นเงาตามตัว ซึ่งไม่ใช่ผลดีของผู้ผลิตอย่างแน่นอน ยกตัวอย่างเช่น BMW S1000RR ปี 2019 ปล่อยค่า CO2 อยู่ที่ 149 กรัม/กม. ซึ่งจะถูกจัดเก็บภาษีที่อัตราภาษี 18% เลยทีเดียว

สำหรับตลาดรถจักรยานยนต์ขนาดไม่เกิน 150 ซี.ซี. ในประเทศไทย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดขนาดใหญ่สุด แทบจะไม่กระทบจากการขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 (คิดด้วยวิธีใหม่) เลยก็ว่าได้ สำหรับรถจักรยานยนต์ที่จะได้รับผลกระทบจริง ๆ คงมีเพียงรุ่นที่ใช้เครื่องยนต์ขนาดใหญ่ และปล่อยก๊าซ CO2 มากกว่า 130 กรัม/กม.

สุดท้ายนี้การขึ้นภาษีรถมอเตอร์ไซค์ 2563 โดยอ้างอิงตามอัตราการปล่อยมลพิษแทนขนาดความจุเครื่องยนต์ ที่กำลังจะเริ่มขึ้นปี 2563 ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่เป็นข่าวในตอนแรก แม้ปฏิเสธไม่ได้ว่าจะกระทบโดยตรงต่อผู้ใช้ส่วนหนึ่งก็ตาม

ดูขั้นตอน

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)