สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ 2564 เวอร์ชันอัปเดต

Sunisa Pramoj 18 ม.ค. 2564 | 1272 View | มอเตอร์ไซค์

รวบรวมแหล่งสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ บิ๊กไบค์ 2564 สำหรับผู้ที่ต้องการรถใหม่ และเปลี่ยนรถเป็นเงินสด

สำหรับใครที่อยากได้รถใหม่ แต่ไม่อยากจ่ายเงินสด หรือต้องการเปลี่ยนรถคู่ใจของคุณเป็นเงินไว้ใช้ แต่ยังมีรถให้ขับ ขอแนะนำแหล่งสินเชื่อมอเตอร์ไซค์ 2564 จากธนาคารและสถาบันทางการเงินที่เชื่อถือได้ มีฟังก์ชันเลือกผ่อนสบายมาแนะนำ

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ 2564

ทิสโก้ ออโต้แคช

สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์

สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์
สินเชื่อทะเบียนรถบิ๊กไบค์

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินใช้จ่ายยามฉุกเฉิน สะดวก ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม ทั้งยังให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 80% ของราคาประเมิน (รับอายุรถสูงสุด 15 ปี) โดยสามารถเลือกระยะเวลาการผ่อนได้ตั้งแต่ 6-48 เดือน

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ (บุคคลธรรมดา)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถจักรยานยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

ดูเพิ่มเติม:  ต่อใบขับขี่ 2564

เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อ (นิติบุคคล)

 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือน ๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ และผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาบัญชีของธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน ของผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกัน
 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัทประทับตราบริษัท พร้อมผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาใบ ภพ.20
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน,ของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม / เจ้าของกิจการ
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • สำเนากรมธรรม์ประกันภัยรถจักรยานยนต์ (อย่างน้อยประเภท 3)
 • รถจักรยานยนต์เพื่อนัดตรวจสภาพ

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช มอเตอร์ไซค์

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์ สำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนรถเป็นเงินสด ได้เงินใช้ แต่ยังมีรถขับ มาพร้อมข้อเสนอน่าโดน ที่คุณสามารถผ่อนดอกเบี้ยแบบคงที่ ในอัตราระหว่าง 1.85%-2.50% ต่อเดือน (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 40.17%-54.00% ต่อปี) และเลือกระยะเวลาผ่อนได้นานสูงสุด 36 เดือน

กรุงศรี คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์

กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์
กรุงศรี คาร์ ฟอร์ แคช บิ๊ก ไบค์

สินเชื่อเพื่อชาวไบเกอร์ ให้คุณใช้บิ๊กไบค์คู่ใจมาเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ง่าย ๆ มากับข้อเสนอน่าสนใจ ไม่ว่าจะเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่เริ่มต้น 0.39% ต่อเดือน พร้อมให้วงเงินสูงสุด 100% จากราคาประเมินของบริษัทฯ โดยผ่อนเริ่มต้นที่ 18 เดือน สูงสุดไม่เกิน 48 เดือน (รับรถอายุสูงสุด 7 ปี)

เงื่อนไขกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์ (แบบโอนเล่ม)

 • ใช้รถได้ตามปกติ
 • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ คงที่
 • ดอกเบี้ยคงที่ระหว่าง 4.50%-15.00% ต่อปี (อัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงเท่ากับ 8.36%-25.32% ต่อปี)
 • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน

เงื่อนไขกรุงศรี คาร์ฟอร์แคช บิ๊กไบค์ (แบบโอนเล่ม)

 • ใช้รถได้ตามปกติ
 • ผ่อนดอกเบี้ยแบบ ลดต้นลดดอก
 • ดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอกเริ่มต้น 12.00%-24.00% ต่อปี
 • เลือกระยะเวลาผ่อนนานสุด 48 เดือน
 • คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
 • อายุระหว่าง 20-65 ปีในวันทำสัญญา และมีบิ๊กไบค์ (250 ซี.ซี.ขึ้นไป) เป็นของตนเอง
 • อาศัยอยู่ในประเทศไทย
 • ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ ต้องยื่นสำเนาเอกสาร หนังสือเดินทาง และเอกสารอนุญาตการทำงานที่มี อายุมากกว่า 3 เดือน และมีอายุคงเหลือมากกว่า 6 เดือน

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ (สำหรับบุคคลธรรมดา)

 • บัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนา จำนวน 3 ฉบับ
 • เอกสารแสดงรายได้ เช่น สลิปเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ (ฉบับล่าสุด หรือย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือน) หรือสำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์/ประจำ/กระแสรายวันย้อนหลัง 6 เดือน
 • สำเนาสมุดบัญชี หน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

เอกสารประกอบการสมัครสินเชื่อ (สำหรับเจ้าของกิจการ/นิติบุคคล)

 • หนังสือรับรองนิติบุคคล (ฉบับปัจจุบัน) จำนวน 3 ชุด
 • สำเนา ภพ.20 (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคล หรือกรรมการที่มีอำนาจลงนาม จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาบัตรประชาชน และทะเบียนบ้าน ของผู้ค้ำประกัน จำนวน 1 ฉบับ
 • แผนที่ตั้งของที่อยู่อาศัยหรือที่ตั้งกิจการ จำนวน 1 ฉบับ
 • งบการเงินหรือสำเนาเงินฝากออมทรัพย์/กระแสรายวัน/ประจำ ย้อนหลัง 3 เดือนล่าสุด จำนวน 1 ฉบับ
 • บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น (บอจ. 5) ยกเว้น บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จำนวน 1 ฉบับ
 • สำเนาสมุดบัญชีหน้าแรกของธนาคารที่ต้องโอนเงินเข้า จำนวน 1 ฉบับ
 • สมุดคู่มือจดทะเบียนรถจักรยานยนต์

สถาบันทางการเงินอิออน

สถาบันทางการเงินอิออน
สถาบันทางการเงินอิออน

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์

บริการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ ที่สามารถเลือกผ่อนได้ตั้งแต่ 6 - 48 เดือน มียอดจัดสินเชื่อเช่าซื้อขั้นต่ำ 3,000 บาท และยอดชำระรายเดือนขั้นต่ำ 400 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อเดือน สำหรับลูกค้าบัตรเครดิตอิออน และบัตรสมาชิกอยู่ที่ 1.59% ส่วนลูกค้าใหม่ ดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.99% ต่อเดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ ถึง 65 ปี
 • มีรายได้ประจำรายเดือนมากกว่า 8,000 บาท ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ทำงานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
 • มีโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน

เอกสาร

 • ลูกค้าบัตรเครดิตอิออนและบัตรสมาชิกอิออน
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • แสดงบัตรเครดิต / บัตรสมาชิกอิออน

ลูกค้าใหม่

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • เอกสารแสดงรายได้

เงินติดล้อ

เงินติดล้อ
เงินติดล้อ

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ อนุมัติเร็ว ได้เงินไว ไม่ต้องโอนเล่ม จาก ‘เงินติดล้อ’พร้อมให้บริการสินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ ไม่ต้องมีคนค้ำประกัน รับรถสูงสุด 15 ปี รับเงินสดได้ทันที ให้ชีวิตคุณหมุนต่อได้ สำหรับลูกค้าใหม่ แถมฟรีประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ทุนประกันสูงสุด 200,000 บาท โดยมีดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมแบบลดต้นลดดอกสูงสุดอยู่ที่ 24% ต่อปี

คุณสมบัติ

 • อายุ 21 - 65 ปี
 • มีรถมอเตอร์ไซค์ของตัวเองและโอนกรรมสิทธิ์แล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 15 ปี
 • พนักงานประจำ/รับจ้างทั่วไป/ธุรกิจส่วนตัว
 • อายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

เอกสาร

 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง

เงินเทอร์โบ

เงินเทอร์โบ
เงินเทอร์โบ

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่ต้องการจำนำทะเบียนรถ จังหวัดไหนจัดได้ ไม่ต้องมีคนค้ำ ไม่เช็กบูโร หรือเอกสารรายได้ ให้สินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามเงินที่ได้รับการอนุมัติ) โดยมีระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 24 เดือน มีดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.68% ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยค่าธรรมเนียมใด ๆ ไม่เกิน 24% ต่อปี แบบลดต้นลดดอก

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย
 • อายุ 20-65 ปี
 • มีชื่อเป็นเจ้าของเล่มทะเบียน

เอกสาร

 • บัตรประชาชนตัวจริง
 • ทะเบียนบ้านตัวจริง
 • เล่มทะเบียนรถตัวจริง

ศรีสวัสดิ์

ศรีสวัสดิ์
ศรีสวัสดิ์

สินเชื่อมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ สำหรับผู้ที่ต้องการเงินด่วน รับเงินไว หวังผลอนุมัติเพียง 10 นาที ไม่ต้องรอเล่มนาน เพียงแค่วันเดียวก็จัดได้ แถมไม่ต้องใช้คนค้ำ นอกจากนี้ ยังมีดอกเบี้ยต่ำ เลือกผ่อนชำระได้

เอกสารเบื้องต้น

 • เล่มทะเบียนตัวจริงที่ปลอดภาระแล้ว
 • บัตรประชาชน
 • ทะเบียนบ้าน
 • สมุดบัญชีธนาคาร สลิปเงินเดือน
 • เอกสารแสดงรายได้ อาจใช้คนค้ำประกันขึ้นอยู่กับทางสาขาพิจารณา

เงื่อนไขการขอสินเชื่อ

 • มีมอเตอร์ไซค์ที่โอนกรรมสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
 • อายุรถไม่เกิน 7 ปี

สมหวังเงินสั่งได้

สมหวังเงินสั่งได้
สมหวังเงินสั่งได้

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อสำหรับคนมีรถจักรยานยนต์ ที่ต้องการใช้เงินยามฉุกเฉิน เพียงแค่คุณมีเล่มทะเบียนรถ ก็สามารถมีเงินสดไว้ใช้ แถมยังมีรถไว้ขับเหมือนเดิม ให้วงเงินสินเชื่อสูงสุด 120% และผ่อนชำระได้ตั้งแต่ 6 - 30 เดือน รถอายุ 12 ปีก็กู้ได้

คุณสมบัติของผู้ขอกู้สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์

 • บุคคลธรรมดา มีอายุระหว่าง 20 - 70 ปี หรือนิติบุคคล
 • ผู้กู้ต้องเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถจักรยานยนต์

เงื่อนไขของหลักประกันและข้อตกลงในการใช้บริการ

 • รถมอเตอร์ไซค์ อายุรถไม่เกิน 12 ปี
 • สินเชื่อจำนำทะเบียนรถ เป็นการกู้ยืมเงินโดยใช้สมุดคู่มือทะเบียนรถเป็นหลักประกันแทนการส่งมอบรถ
 • ผู้กู้ต้องส่งมอบทะเบียนรถให้กับบริษัท โดยไม่มีการโอนเล่มทะเบียน
 • การคำนวณดอกเบี้ย เพื่อหักชำระหนี้เป็นแบบลดต้นลดดอก
 • ปิดบัญชีก่อนกำหนด หรือชำระค่างวดมากกว่ากำหนดเพื่อตัดเงินต้นได้
 • การชำระหนี้งวดสุดท้ายเพื่อปิดบัญชี จะต้องชำระทั้งเงินต้นดอกเบี้ย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ค้างชำระ
 • เอกสารประกอบการพิจารณาให้สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ (บุคคลธรรมดา)
 • สำเนาบัตรประชาชนของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • สำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขอสินเชื่อ (เซ็นรับรองสำเนาถูกต้อง)
 • (ถ้ามี)สำเนาสลิปเงินเดือน หรือสำเนาหนังสือรับรองเงินเดือนๆ ล่าสุด ของผู้ขอสินเชื่อ
 • (ถ้ามี)สำเนาบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ / ประจำ / กระแสรายวัน ย้อนหลัง 3 เดือน
 • เล่มทะเบียนตัวจริง
 • รถจักรยานยนต์เพื่อตรวจสภาพ

Summit Capital

Summit Capital
Summit Capital

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์

บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะซื้อรถมอเตอร์ไซค์แต่ไม่ต้องการจ่ายเงินสด สมัครใช้บริการง่าย ๆ อนุมัติเร็วใน 30 นาที พร้อมผ่อนสบายได้นานสูงสุด 36 เดือน

คุณสมบัติ

 • อายุ 18 -65 ปี
 • มีที่พักอาศัย หรือที่ทำงานในเขตพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ
 • มีรายได้ตั้งแต่ 3 เท่าของจำนวนเงินผ่อนชำระต่อเดือน
 • เป็นพนักงานประจำหรือประกอบอาชีพอิสระ
 • อายุงานอย่างน้อย 4 เดือน หรืออายุกิจการตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

เอกสาร (บุคคลธรรมดา)

 • สำเนาบัตรประชาชน/สำเนาบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงาน (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนบ้าน แสดงเลขที่บ้านและชื่อผู้เช่าซื้อ หรือผู้ค้ำประกัน
 • สลิปเงินเดือนล่าสุด/สำเนาบัญชีเงินเดือนล่าสุด
 • สำเนาหนังสือจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเป็นเจ้าของกิจการ)
 • แผนที่บ้านและที่ทำงาน

เอกสาร (นิติบุคคล)

 • สำเนาหนังสือรับรองของบริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด พร้อมวัตถุประสงค์ มีอายุไม่เกิน 6 เดือน
 • สำเนาบัตรประชาชนของกรรมการ มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 • สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือน

ข้างต้น คือสินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์ ที่เราได้รวบรวมไว้ อัปเดตล่าสุดเดือนกรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตาม หากสนใจควรสอบถามและอ่านรายละเอียดให้ดี โดยเฉพาะในเรื่องดอกเบี้ยก่อนทำข้อตกลง

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)