Bangkok International Motor Show 2020

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS

Bento 27 ธ.ค. 2562 | 6682 View | มอเตอร์ไซค์

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2020 สกูตเตอร์โมเดิร์นคลาสสิกที่มีหลากหลายทางเลือก อัปเดต ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2020

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2020 สกูตเตอร์เรโทร โดยมาพร้อม 5 รุ่นย่อย ทั้งขนาด 150 ซี.ซี. และ 300 ซี.ซี. ทั้งยังมีสีสันมากมายให้เลือกสรรตามใจปรารถนา

สีตัวถัง Vespa GTS 2020 รุ่น SUPER 150 I-GET ABS 

 • สีเหลือง Yellow Sole
 • สีดำ Black Vulcano
 • สีแดง Red Passione
 • สีขาว White Innocenza

สีตัวถัง Vespa GTS 2020 รุ่น SUPER SPORT 300 ABS

 • สีขาว White Innocenza
 • สีเทา Grey Titanio
 • สีน้ำเงิน Blue Vivace

สีตัวถัง Vespa GTS 2020 รุ่น SUPER 300 NOTTE EDITION

 • สีเทาดำ Nero Notte

สีตัวถัง Vespa GTS 2020 รุ่น TOURING 300 ABS

 • สีครีม Beige Eleganza
 • สีน้ำเงิน Blue Avio

สีตัวถัง Vespa GTS 2020 รุ่น SUPER TECH 300 ABS

 • สีเทา Grey Avio
 • สีดำ Black Vulcano

ราคา Vespa GTS 2020 ทุกรุ่นย่อย

 • SUPER 150 I-GET ABS ราคา 155,400 บาท
 • SUPER SPORT 300 ABS ราคา 205,900 บาท
 • SUPER 300 NOTTE EDITION ราคา 209,900 บาท
 • TOURING 300 ABS ราคา 209,900 บาท
 • SUPER TECH 300 ABS ราคา 229,900 บาท

ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS

Vespa GTS ราคา ดาวน์ (บาท) ยอดจัด ดอกเบี้ย/ปี ระยะเวลาผ่อนชำระ (เดือน)
12 งวด 18 งวด 24 งวด 36 งวด 48 งวด
SUPER 150 I-GET ABS 155,400 0 151,400 12% 14,131 9,926 7,823 5,720 4,669
5,000 146,400 10.50% 13,481 9,415 7,381 5,348 4,331
10,000 141,400 8.50% 12,785 8,858 6,894 4,930 3,948
15,000 136,400 7.25% 12,191 8,402 6,508 4,613 3,666
20,000 131,400 7.00% 11,717 8,067 6,242 4,417 3,504
SUPER SPORT 300 ABS 205,900 0 205,900 6% 18,188 9,609 6,749 5,320 4,462
10,295 195,605 5.75% 17,238 9,088 6,371 5,013 4,198
20,590 185,310 5.50% 16,292 8,571 5,997 4,710 3,938
30,885 175,015 5.25% 15,351 8,058 5,628 4,412 3,683
41,180 164,720 5.00% 14,413 7,550 5,262 4,118 3,432
61,770 144,130 4.75% 12,582 6,576 4,575 3,574 2,973
82,360 123,540 4.50% 10,759 5,611 3,895 3,038 2,523
SUPER 300 NOTTE EDITION 209,900 0 209,900 6% 18,542 9,796 6,881 5,423 4,548
10,495 199,405 5.75% 17,573 9,265 6,495 5,110 4,279
20,990 188,910 5.50% 16,609 8,738 6,114 4,802 4,015
31,485 178,415 5.25% 15,649 8,215 5,737 4,498 3,755
41,980 167,920 5.00% 14,693 7,697 5,365 4,198 3,499
62,970 146,930 4.75% 12,826 6,704 4,663 3,643 3,031
83,960 125,940 4.50% 10,968 5,720 3,971 3,097 2,572
TOURING 300 ABS 209,900 0 209,900 6% 18,542 9,796 6,881 5,423 4,548
10,495 199,405 5.75% 17,573 9,265 6,495 5,110 4,279
20,990 188,910 5.50% 16,609 8,738 6,114 4,802 4,015
31,485 178,415 5.25% 15,649 8,215 5,737 4,498 3,755
41,980 167,920 5.00% 14,693 7,697 5,365 4,198 3,499
62,970 146,930 4.75% 12,826 6,704 4,663 3,643 3,031
83,960 125,940 4.50% 10,968 5,720 3,971 3,097 2,572
SUPER TECH 300 ABS 229,900 0 229,900 6% 20,308 10,729 7,536 5,940 4,982
11,495 218,405 5.75% 19,247 10,147 7,114 5,597 4,687
22,990 206,910 5.50% 18,191 9,570 6,696 5,259 4,397
34,485 195,415 5.25% 17,140 8,998 6,284 4,927 4,112
45,980 183,920 5.00% 16,093 8,430 5,876 4,598 3,832
68,970 160,930 4.75% 14,048 7,343 5,108 3,990 3,320
91,960 137,940 4.50% 12,013 6,265 4,349 3,392 2,817

*ราคาและตารางผ่อน ดาวน์ Vespa GTS 2020 อ้างอิงดอกเบี้ยหรือโปรโมชั่นจากงานมหกรรมยานยนต์ครั้งที่ 36 หรือ Motor Expo 2019 เป็นข้อมูลเบื้องต้นใช้อ้างอิงสำหรับผู้ที่สนใจเช่าซื้อ Vespa GTS 2020

ดูเพิ่มเติม

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)