มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ไหม ราคาเท่าไหร่ ?

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ไหม มีขั้นตอนการดำเนินการอย่างไร ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง และมีค่าธรรมเนียมเท่าไหร่ ?

รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ทางเลือกใหม่ของคนใช้รถ จุดเด่นคือเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่สร้างมลพิษ ลดมลภาวะทั้งทางอากาศและเสียง (เครื่องเงียบมาก) แถมยังมีความทนทานกว่ามอเตอร์ไซค์ทั่วไป ป้องกันน้ำ สามารถลุยน้ำท่วมได้แบบไม่หวั่น ที่สำคัญยังช่วยประหยัดน้ำมัน เพราะใช้แค่การชาร์จไฟ ลดค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาได้ในระดับหนึ่ง

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ไหม ?

ปัจจุบัน มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า สามารถนำไปจดทะเบียนได้แล้ว แต่มีข้อแม้ว่า มอเตอร์ไฟฟ้าและความเร็วขั้นต่ำต้องถึงตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด! โดยต้องมีกำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ หรือ 0.25 กิโลวัตต์ และต้องมีความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

สเปครถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ตามเกณฑ์ของกรมการขนส่งทางบก

 • กำลังพิกัดมอเตอร์ไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 250 วัตต์ หรือ 0.25 กิโลวัตต์
 • ความเร็วสูงสุดไม่ต่ำกว่า 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง

มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ถ้าสเปกถึง
มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ถ้าสเปกถึง

เอกสารที่ใช้ในการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า

ก่อนนำรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าเข้ารับการจดทะเบียน เจ้าของรถต้องเตรียมเอกสารไปให้ครบถ้วน ประกอบด้วย

 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของรถ
 • หนังสือแจ้งจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิต
 • หลักฐานการได้มาของรถ ได้แก่
  • สัญญาซื้อขาย
  • สัญญาเช่าซื้อ
  • ใบเสร็จรับเงินและใบกำกับภาษี
 • หลักฐานการประกันภัยตาม พ.ร.บ. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ.2535
 • แบบคำขอจดทะเบียนรถรวมทั้งหนังสือมอบอำนาจมาด้วย (กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นจัดการแทน)

อ่านเพิ่มเติม:  ทําเล่มทะเบียนใหม่ ราคา

เตรียมเอกสารจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย
เตรียมเอกสารจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย

จดทะเบียนราคาเท่าไหร่ ?

สำหรับค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้านั้น จะอยู่ที่หลักร้อย ดังนี้

 • ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนรถใหม่ ราคา 315 บาท
 • ใบคู่มือจดทะเบียนรถ ราคา 100 บาท
 • ป้ายทะเบียนรถ ราคาป้ายละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมภาษีประจำปีของรถแต่ละประเภท

จดทะเบียนราคาเท่าไหร่ ?
จดทะเบียนราคาเท่าไหร่ ?

เจ้าของรถสามารถนำมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า จดทะเบียนได้ที่สำนักงานขนส่งทางบกทั่วประเทศ สำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ไปดำเนินการที่สำนักมาตรฐานงานทะเบียนและภาษีรถจักรยานยนต์ อาคาร 2 ชั้น 1 ของกรมการขนส่งทางบกที่เดียวเท่านั้น ซึ่งเจ้าของรถจะต้องนำรถไปตรวจสภาพให้เรียบร้อยก่อน กรณีที่จดทะเบียนกับตัวแทนจำหน่ายไม่ต้องทำขั้นตอนนี้ เพราะได้มีการยื่นเรื่องขอตรวจสภาพนอกสถานที่ไว้เรียบร้อยแล้ว

จดทะเบียนรถได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ
จดทะเบียนรถได้ที่ขนส่งทั่วประเทศ

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)