พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ขาด โดนปรับเท่าไหร่ ต่อได้ที่ไหน ?

หากพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ขาด จะโดนปรับเท่าไหร่ และหากอยากต่ออายุจะสามารถต่อได้ที่ไหน ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และมีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่ ?

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คือประกันภัยภาคบังคับที่ผู้ใช้รถจักรยานยนต์ทุกคนต้องทำ เพื่อเป็นหลักประกันว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุจะได้รับความคุ้มครอง รวมถึงค่ารักษาพยาบาลตามกฎหมาย โดยจะได้รับความคุ้มครอง ดังนี้

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คือประกันภัยที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องทำ
พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ คือประกันภัยที่ผู้ใช้รถทุกคนต้องทำ

ความคุ้มครองเบื้องต้นที่จะได้รับ โดยไม่ต้องรอพิสูจน์ความผิด

 • หากบาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุด 30,000 บาท
 • หากสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 35,000 บาท
 • หากต้องใช้กะโหลกศีรษะเทียม ได้รับเงินชดเชยสูงสุด 35,000 บาท
 • หากเสียชีวิต ได้รับเงินทำศพสูงสุด 35,000 บาท

กรณีที่บาดเจ็บ จะได้รับค่ารักษาพยาบาลสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท แต่หากมีการทุพพลภาพถาวรหรือเสียชีวิต ก็จะได้เงินค่ารักษา/ทำศพเพิ่มอีกไม่เกิน 65,000 บาท

กรณีที่พิสูจน์แล้วว่าผู้ประสบภัยไม่ผิด จะได้รับค่าเสียหายส่วนเกิน ดังนี้

 • เมื่อเข้ารักษาในฐานะผู้ป่วยใน ได้รับเงินชดเชยวันละ 200 บาท (แต่จ่ายให้ไม่เกิน 20 วัน)
 • หากบาดเจ็บ ได้รับเงินชดเชย 80,000 บาท
 • กรณีที่นิ้วขาด 1 ข้อขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 200,000 บาท
 • กรณีพิการ หูหนวก เป็นใบ้ หรือสูญเสียความสามารถในการพูด ได้รับเงินชดเชย 250,000 บาท
 • หากทุพพลภาพถาวร ได้รับเงินชดเชย 300,000 บาท
 • หากเสียชีวิต, ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือสูญเสียมือ แขน เท้า ขา ตาบอด ตั้งแต่ 2 ข้างขึ้นไป ได้รับเงินชดเชย 500,000 บาท

หากพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ขาด แล้วไม่ต่ออายุ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง
หากพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ขาด แล้วไม่ต่ออายุ จะไม่ได้รับความคุ้มครอง

พ.ร.บ.ขาดนานเท่าใดจึงต้องต่อ

สำหรับพ.ร.บ.ในความเป็นจริงๆ ควรมีการต่ออย่างสม่ำเสมอ แต่ถ้าหากขาดล่ะก็ต้องดูเป็นรายกรณีไป ซึ่งจะมีความแตกต่างตามนี้

 • ขาดไม่เกิน 1 ปี : สามารถต่อภาษีได้โดยไม่เสียค่าปรับด้านพ.ร.บ.เพิ่มเติม แต่อาจโดนปรับในแง่ของภาษีรถ
 • ขาดเกิน 2 ปี : ต้องมีการนำรถไปตรวจสภาพและเดินเรื่องด้วยตนเองที่ขนส่ง โดยดำเนินการต่อทะเบียนรถและเสียค่าปรับ
 • ขาดเกิน 3 ปี : ในกรณีขาดเกิน 3 ปีรถน่าจะถูกระงับทะเบียนไปแล้ว ต้องทำการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่ พร้อมกับเสียค่าปรับ ซึ่งอาจมีการเก็บภาษีรถยนต์ย้อนหลัง โดยต้องเตรียมเอกสารใกล้เคียงกับการต่อทะเบียน ซึ่งก็คือ

ผลเสียของการไม่มีพ.ร.บ. หรือพ.ร.บ.ขาด

ถ้าหากไม่ดำเนินการต่อพ.ร.บ.ล่ะ จะส่งผลเสียอย่างไรบ้าง ลองมาดูผลกระทบที่อาจจะเกิดกัน

 • เกิดอุบัติเหตุ (ไม่มีคู่กรณี) : หากเกิดเหตุแบบไม่มีคู่กรณี เช่น เฉี่ยวชนกำแพง ชนต้นไม้ หรือไถลขอบฟุตบาธ แม้ว่าจะได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่ก็จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามข้อกำหนดในพ.ร.บ. ทั้งสิ้น
 • ชนคนอื่น: ถ้าหากรถที่ไม่มีพ.ร.บ.กระทำความผิดโดยชนผู้อื่น ทางผู้เสียหายสามารถขอรับค่าเสียหายเบื้องต้นได้จากกรมการประกันภัยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่นๆ โดยจะได้ค่ารักษาตามจริงไม่เกิน 15,000 บาท และทางหน่วยงานจะทำการเก็บเบี้ยส่วนนั้นคืนจากเจ้าของรถ พร้อมกับทำการปรับ และชดใช้ค่าเสียหายเพิ่มเติมตามความเหมาะสม
 • ถูกคนอื่นชน: สำหรับกรณีที่ประสบเหตุถูกรถคันอื่นชน กรณีที่ฝ่ายผิดมีพ.ร.บ. ผู้ถูกชนก็ยังได้รับความคุ้มครองในฐานะผู้เสียหาย โดยสามารถเรียกร้องค่าเสียหายเบื้องต้นได้ ไม่เกิน 15,000 บาท และหากเสียชีวิตจะได้รับเงินชดเชย 35,000 บาท
 • โดนค่าปรับ: นอกเหนือจากความเสียหายจากการเกิดอุบัติเหตุแล้ว การที่พ.ร.บ. ขาดยังอาจส่งผลให้ถูกพี่ๆ ตำรวจจราจรเรียกจนต้องเสียค่าปรับได้ ซึ่งอัตราค่าปรับจะไม่เกิน 10,000 บาท ที่ดูแล้วไม่คุ้มเลย ทางที่ดีทำการต่อพ.ร.บ. ก่อนหน้าจะดีที่สุด ไม่ว่าจะเป็น ต่อพรบ.รถจักรยานยนต์หรือรถประเภทอื่นๆ ก็ตาม

เอกสารที่ต้องเตรียมสำหรับการต่อพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์

คุณสามารถต่อพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ได้ล่วงหน้า ไม่เกิน 90 วัน หรือ 3 เดือน โดยเตรียมเอกสารไปให้ครบ ได้แก่

 • บัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • สำเนาทะเบียนรถ

พ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ขาด ต่อได้ที่ไหนบ้าง ?

โดยสามารถชำระได้หลายช่องทางตามความสะดวก ดังนี้

 • กรมการขนส่งทางบก
 • ช่องทางออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ e-service
 • เซเว่นอีเลเว่น
 • ธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.)
 • ผ่านตัวแทน

หากพ.ร.บ. ขาด สามารถไปต่อได้หลากหลายช่องทาง
หากพ.ร.บ. ขาด สามารถไปต่อได้หลากหลายช่องทาง

สำหรับค่าธรรมเนียมในการต่อพ.ร.บ. ของรถจักรยานยนต์ส่วนบุคคล แบ่งได้ตามขนาดความจุของรถ ดังนี้

 • ขนาดไม่เกิน 75 ซีซี. ชำระ 161.57 บาท
 • ขนาดเกิน 75 - 125 ซีซี. ชำระ 323.14 บาท
 • ขนาดเกิน 125 - 150 ซีซี. ชำระ 430.14 บาท
 • ขนาดเกิน 150 ซีซี. ขึ้นไป ชำระ 645.21 บาท
 • มอเตอร์ไซค์ไฟฟ้า ชำระ 323.14 บาท


พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ ขาด 1 ปี เสียเท่าไหร่

ตามกฎหมายแล้ว พ.ร.บ. รถจักรยานยนต์ จะมีอายุเพียง  1 ปีเท่านั้น หากพ.ร.บ. มอเตอร์ไซค์ ขาดนอกจากจะไม่ได้รับความคุ้มครองหรือค่ารักษาพยาบาลตามที่ควรจะได้แล้ว ยังถือว่าผิดกฎหมาย ต้องระวางค่าปรับสูงสุด 10,000 บาท และต้องค่าปรับย้อนหลังที่ไม่ได้ต่ออายุเดือนละ 1% อีกต่างหาก

หากถามว่าพ.ร.บ. ขาดได้กี่วัน ? ตอบได้เลยว่า ไม่ควรขาดแม้แต่วันเดียว เพราะเมื่อขาดไปแล้ว หากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาคุณจะไม่ได้รับความคุ้มครอง ค่ารักษาพยาบาล หรือเงินชดเชยที่ควรได้เลยแม้แต่บาทเดียว

ค่าปรับ พ.ร.บ. ขาด มอเตอร์ไซค์ สูงสุด 10,000 บาท
ค่าปรับ พ.ร.บ. ขาด มอเตอร์ไซค์ สูงสุด 10,000 บาท

ติดตามข่าวล่าสุดได้ที่: https://khaorot.com/

อ่านเพิ่มเติม:

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)