ขนาดยางมอเตอร์ไซค์ มีวิธีดูง่าย ๆ ใช้เลือกยางอย่างเหมาะสม !

ขนาดยางมอเตอร์ไซค์ คือตัวเลขที่ระบุไว้บนแก้มยาง ใช้บอกขนาดรวมถึงความกว้างของล้อ มีวิธีการดูง่าย ๆ ช่วยเป็นประโยชน์ในตอนเลือกซื้อยางให้เหมาะสมกับการใช้งาน

ขนาดยางมอเตอร์ไซค์ เป็นรหัสที่ระบุไว้ตรงแก้มยาง ที่จะบอกความกว้างและขนาดวงล้อ การดูขนาดยางให้เป็น จะทำให้เทียบขนาดยางได้อย่างเหมาะสมกับขนาดของรถและลักษณะการขับขี่ ซึ่งวิธีดูขนาดยางมอเตอร์ไซค์ สามารถอ่านได้ 2 รูปแบบ ดังนี้

วิธีดูขนาดยางมอเตอร์ไซค์ สามารถอ่านได้ 2 รูปแบบ
วิธีดูขนาดยางมอเตอร์ไซค์ สามารถอ่านได้ 2 รูปแบบ

วิธีดูขนาดยางมอเตอร์ไซค์

1. หน่วยนิ้ว พบในยางรถมอเตอร์ไซค์รุ่นเก่า ๆ รวมถึงรถจักรยานยนต์ขนาดเล็ก

ตัวอย่าง 2.50 L17 4PR

 • 2.50 : ขนาดความกว้างของยาง มีหน่วยเป็นนิ้ว
 • L : ความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนี้ทำได้
 • 17 : เส้นผ้าศูนย์กลางหรือขอบล้อ (ยางเส้นนี้มีขนาดยางมอเตอร์ไซค์ ขอบ 17)
 • 4PR : หรือ Ply Rating หมายถึง ความแข็งแรงของวัสดุที่ใช้รับน้ำหนักเนื้อยาง

2. ระบบเมตริก พบในยางรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ ๆ

ตัวอย่าง 80/90 - 14 M/C 40P
ตัวอย่าง 80/90 - 14 M/C 40P

 • 80 : ขนาดความกว้างของยาง มีหน่วยเป็นมิลลิเมตร
 • 90 : ขนาดความสูงของยาง หรือซีรีส์ของยาง มีหน่วยเป็นเปอร์เซ็นต์ (%) ถ้าต้องการแปลงหน่วยเป็นมิลลิเมตร ให้นำ % คูณความกว้างของยาง และหาร 100
 • 14 : เส้นผ้าศูนย์กลางหรือขอบล้อ
 • M/C : บอกว่าเป็นยางสำหรับมอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะ
 • 40 : ดัชนีการบรรทุก หรือความสามารถในการรับน้ำหนัก
 • P : ความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนี้ทำได้

สัญลักษณ์แทนค่าความเร็วสูงสุดของยาง

ยางแต่ละเส้นจะมีตัวอักษรบอกค่าความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนั้นทำได้
ยางแต่ละเส้นจะมีตัวอักษรบอกค่าความเร็วสูงสุดที่ยางเส้นนั้นทำได้

สำหรับตัวอักษรที่แทนค่าความเร็วสูงสุดที่ยางทำได้ จะมีดังนี้

 • B มีความเร็วสูงสุดที่ 50 กม./ชม.
 • C มีความเร็วสูงสุดที่ 60 กม./ชม.
 • D มีความเร็วสูงสุดที่ 65 กม./ชม.
 • E มีความเร็วสูงสุดที่ 70 กม./ชม.
 • F มีความเร็วสูงสุดที่ 80 กม./ชม.
 • G มีความเร็วสูงสุดที่ 90 กม./ชม.
 • J มีความเร็วสูงสุดที่ 100 กม./ชม.
 • K มีความเร็วสูงสุดที่ 110 กม./ชม.
 • L มีความเร็วสูงสุดที่ 120 กม./ชม.
 • M มีความเร็วสูงสุดที่ 130 กม./ชม.
 • N มีความเร็วสูงสุดที่ 140 กม./ชม.
 • P มีความเร็วสูงสุดที่ 150 กม./ชม.
 • Q มีความเร็วสูงสุดที่ 160 กม./ชม.
 • R มีความเร็วสูงสุดที่ 170 กม./ชม.
 • S มีความเร็วสูงสุดที่ 180 กม./ชม.
 • T มีความเร็วสูงสุดที่ 190 กม./ชม.
 • H มีความเร็วสูงสุดที่ 210 กม./ชม.
 • V มีความเร็วสูงสุดที่ 240 กม./ชม.
 • W มีความเร็วสูงสุดที่ 270 กม./ชม.
 • Y มีความเร็วสูงสุดที่ 300 กม./ชม.
 • ZR มีความเร็วสูงสุดที่ 240 กม./ชม. ขึ้นไป

ดัชนีการรับน้ำหนักสูงสุดของยางต่อเส้น

ดัชนีการรับน้ำหนักสูงสุดของยางต่อเส้น
ดัชนีการรับน้ำหนักสูงสุดของยางต่อเส้น

นอกจากสัญลักษณ์ที่บอกขนาดของยางแล้ว ยางบางเส้นจะมีตัวอักษร F ที่มาจากคำว่า Front (แปลว่า หน้า) หรือ R ที่มาจากคำว่า Rear (แปลว่า หลัง) ระบุอยู่ด้วยเช่นกัน เป็นตัวอักษรที่บ่งบอกว่ายางเส้นนี้ใช้กับล้อหน้าหรือล้อหลัง

ตัวเลขที่บอกวันเวลาที่ผลิตยาง

ในยางมอเตอร์ไซค์เส้นใหญ่ ๆ จะมีวันเวลาที่ผลิตยางระบุไว้อยู่ ด้านหลังคำว่า DOT

ตัวอย่าง DOT 8MC8 822L 1321
ตัวอย่าง DOT 8MC8 822L 1321

 • ตัวเลข “13” จะบอกสัปดาห์ที่ผลิตยาง
 • ตัวเลข “21” จะบอกปี ค.ศ. ที่ผลิตยาง

วิธีการดูขนาดยางมอเตอร์ไซค์ จำได้ไม่ยาก เมื่อรู้เทคนิคแล้ว จะทำให้สามารถเลือกยางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพการใช้งาน และขนาดของรถ นับเป็นเกร็ดความรู้ดี ๆ ที่มีประโยชน์กับผู้ที่กำลังเลือกซื้อยางรถมอเตอร์ไซค์

อ่านเพิ่มเติม >>

International

Cars in Thailand Chobrod.com (Cars in Thailand)