Semi synthetic
รถยนต์ของคุณเหมาะกับน้ำมันเครื่องแบบไหน
รถยนต์ของคุณเหมาะกับน้ำมันเครื่องแบบไหน
20 เม.ย 2561
การเลือกน้ำมันเครื่องรถยนต์ให้เหมาะสมกับรถแต่ละคันนั้นมีหลักการเลือกอยู่ที่ความหนืดของตัวน้ำมันเครื่องรถยนต์ ซึ่งการเลือกความหนืดของน้ำมันเครื่องรถยนต์ให้เหมาะสมนั้นจะต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานของรถแต่ละคันและสภาพรถเก่าหรือรถใหม่