Subaru XV 2018
รีวิว Subaru XV 2018  รถหรูสไตล์สปอร์ต เน้นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมีชีวิตชีวา
รีวิว Subaru XV 2018 รถหรูสไตล์สปอร์ต เน้นรูปลักษณ์ที่ทันสมัยมีชีวิตชีวา
26 พ.ค 2561
Subaru XV 2018 รถหรูสไตล์สปอร์ต ทีเน้นการดีไซน์ให้รูปลักษณ์ทั้งภายนอกและภายในให้ดูทันสมัยมีชีวิตชีวา ราคาเริ่มต้น 1,159,000 บาท