มอเตอร์เวย์พัทยา-ชลบุรี-กรุงเทพฯ
มอเตอร์เวย์พัทยา-ชลบุรี-กรุงเทพฯ เก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบ
มอเตอร์เวย์พัทยา-ชลบุรี-กรุงเทพฯ เก็บค่าผ่านทางเต็มรูปแบบ
20 เม.ย 2561
มอเตอร์เวย์พัทยา-ชลบุรี-กรุงเทพฯ เริ่มเก็บค่าผ่านทางอย่างเต็มรูปแบบตั้งแต่เวลา 00.01 น.ของวันที่ 19 เม.ย.61 ที่ผ่านมา