มาแว้ว! ราคา Mazda 2 Sky Activ ปี 2015

15 ม.ค 2558

หลังจากปล่อยให้รอคอยมาอย่างยาวนาน และได้ติดตามดู สปอร์ทโฆษณามานาน ก็ได้เวลาเปิดเผยราคาของเจ้า Mazda 2 โมเดล 2015 กัน...

Mazda 2 Sky Activ โมเดลปี 2015 หลังจากปล่อยให้รอคอยมาอย่างยาวนาน และได้ติดตามดู สปอร์ทโฆษณามานาน ก็ได้เวลาเปิดเผยราคาของเจ้า Mazda 2 โมเดล 2015 กันเสียที ราคาเป็นอย่างไรนั้นเชิญทรรศนา

Mazda 2 SKY ACTIVE - Hatchback

  • Sports XD : 675,000 (สีปกติ) , 682,000 (สีขาวมุก) , 685,000 (สีแดง)
  • Sports XD High : 735,000 (สีปกติ) , 742,000 (สีขาวมุก) , 745,000 (สีแดง)
  • Sports XD High Plus : 790,000 (สีปกติ) , 797,000 (สีขาวมุก) , 800,000 (สีแดง)

Mazda 2 SKY ACTIVE - Sedan

  • XD : 675,000 (สีปกติ) , 682,000 (สีขาวมุก) , 685,000 (สีแดง)
  • XD High : 735,000 (สีปกติ) , 742,000 (สีขาวมุก) , 745,000 (สีแดง)
  • XD High Plus : 790,000 (สีปกติ) , 797,000 (สีขาวมุก) , 800,000 (สีแดง)
 

ความคิดเห็นของคุณ
อีเมล์ของคุณจะไม่ได้รับการเผยแพร่

กรุณากรอกข้อมูลของคุณ