Volkswagen e-beetle เต่ากินไฟ ขุมพลังมอเตอร์ไฟฟ้า

13 ก.ย 2562

Volkswagen นำรถเต่า Volkswagen Beetle รุ่นในตำนานมาทำเป็น Concet Car อีกครั้งในรูปแบบของรถยนต์พลังงานไฟฟ้าหรือ EV Car ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของ Volkswagen Group Components กับ eClassic ทำให้เจ้ารถเต่าคลาสสิก คันนี้ในตำนานกลายร่างเป็นรถขับเคลื่อนพลังงานไฟฟ้าในชื่อรุ่น Volkswagen e-beetle

ซึ่งการผลิตรถยนต์  Volkswagen e-Beetle ออกมาไม่ใช่เพียงแค่การทำโชว์เท่านั้น แต่ยังรับแปลง รถ Beetle รุ่นคลาสสิกให้กับเจ้าของที่อยากเปลี่ยนรถเต่าคู่ใจของตัวเอง มาเป็นรถเต่าพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

ซึ่งการผลิตรถยนต์ Volkswagen e-Beetle ออกมาไม่ใช่เพียงแค่การทำโชว์เท่านั้น แต่ยังรับแปลง รถ Beetle รุ่นคลาสสิกให้กับเจ้าของที่อยากเปลี่ยนรถเต่าคู่ใจของตัวเอง มาเป็นรถเต่าพลังงานไฟฟ้าอีกด้วย

การนำ รถ Beetle มาใช้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าถือเป็นการรวมเสน่ห์ของรถคลาสสิกระดับตำนานของค่ายเข้ากับการเดินทางในอนาคต

การนำ รถ Beetle มาใช้เป็นรถพลังงานไฟฟ้าถือเป็นการรวมเสน่ห์ของรถคลาสสิกระดับตำนานของค่ายเข้ากับการเดินทางในอนาคต

Volkswagen e-Beetle  สามารถเปิดประทุนได้

Volkswagen e-Beetle สามารถเปิดประทุนได้

ไม่เพียงแค่รถยนต์ Beetle เท่านั้นแต่ทางค่ายยังมีการดัดแปลงรถรุ่นคลาสสิกอื่นๆให้เป็นยานยนต์ที่เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยในอนาคตทั้งรุ่น BUS และ e-Porsche 356 ออกมาให้เห็นในอนาคต

ไม่เพียงแค่รถยนต์ Beetle เท่านั้นแต่ทางค่ายยังมีการดัดแปลงรถรุ่นคลาสสิกอื่นๆให้เป็นยานยนต์ที่เคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้าด้วยในอนาคตทั้งรุ่น BUS และ e-Porsche 356 ออกมาให้เห็นในอนาคต

สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของ e-Beetle คือการนำมอเตอร์ของ Volkswagen e-UP มาดัดแปลง

สำหรับขุมพลังเครื่องยนต์ของ e-Beetle คือการนำมอเตอร์ของ Volkswagen e-UP มาดัดแปลง

ช่องชารจ์พลังงาน

ช่องชารจ์พลังงาน

ด้วยนวัตกรรม e-Components ของ Volkswagen Group Components จะทำให้ตัวเครื่องถูกวางอยู่ภายใต้ฝากระโปรงด้านท้าย

ด้วยนวัตกรรม e-Components ของ Volkswagen Group Components จะทำให้ตัวเครื่องถูกวางอยู่ภายใต้ฝากระโปรงด้านท้าย

Volkswagen e-beetle กำลังถูกนำไปจัดแสดงในงานแฟรงก์เฟิร์ต มอเตอร์ โชว์ 2019

Volkswagen e-beetle กำลังถูกนำไปจัดแสดงในงานแฟรงก์เฟิร์ต มอเตอร์ โชว์ 2019