รถกับความรัก คำคมที่จะส่งมอบทุกๆความรักแก่คุณ

10 ม.ค 2562

ภาพรถสวยงาม พร้อมความสดใสจากดอกไม้ และนิยามจากความรักในหลากแง่มุมที่ส่งมอบเพื่อคุณ

ความรักคือ โชคอย่างหนึ่งเพราะใช่ว่าทุกคนจะมีได้

ความรักคือ โชคอย่างหนึ่งเพราะใช่ว่าทุกคนจะมีได้

ความรักเป็นได้ทั้งมือเเละผ้าพันเเผลเวลาเสียใจ

ความรักเป็นได้ทั้งมือเเละผ้าพันเเผลเวลาเสียใจ

ความรักเป็นได้ทั้งมือเเละผ้าพันเเผลเวลาเสียใจ

ความรักเป็นได้ทั้งมือเเละผ้าพันเเผลเวลาเสียใจ

ความรักคือ ความหวัง กำลังใจ เเละศรัทธาในกันเเละกัน

ความรักคือ ความหวัง กำลังใจ เเละศรัทธาในกันเเละกัน

ความรัก มีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ได้รักในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเเต่มีความสุขใน สิ่งที่เรารักต่างหาก

ความรัก มีความลับอยู่อย่างหนึ่งว่าไม่ได้รักในสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขเเต่มีความสุขใน สิ่งที่เรารักต่างหาก

ความรักคือ ศิลปะ ที่คนมีรักเท่านั้นที่จะเข้าใจเเละเห็นคุณค่า

ความรักคือ ศิลปะ ที่คนมีรักเท่านั้นที่จะเข้าใจเเละเห็นคุณค่า

ความรักคือ โอกาส ที่เราจะได้พิสูจน์จิตวิญญาณของตัวเอง

ความรักคือ โอกาส ที่เราจะได้พิสูจน์จิตวิญญาณของตัวเอง

ความรักคือ สิ่งที่ทำให้คนฉลาดกลายเป็นคน** ทำให้คน**กลายเป็นคนฉลาด

ความรักคือ สิ่งที่ทำให้คนฉลาดกลายเป็นคน** ทำให้คน**กลายเป็นคนฉลาด

ความรัก เมื่อสูญเสียไปเเล้วก็ยังดีกว่าไม่เคยรัก

ความรัก เมื่อสูญเสียไปเเล้วก็ยังดีกว่าไม่เคยรัก

ความรัก มิได้เป็นการก้าวนำหรือก้าวตามเเต่เป็นการก้าวไปพร้อมๆกัน

ความรัก มิได้เป็นการก้าวนำหรือก้าวตามเเต่เป็นการก้าวไปพร้อมๆกัน