อย่าเพิ่งตกใจ! เล่มทะเบียนรถหาย ทำใหม่ง่าย ๆ แค่ 2 ขั้นตอน

10 ต.ค 2562     โดย SUNSAWON

เล่มทะเบียนรถหายใช่ไหม? เชิญทางนี้ Khaorot ขอแนะนำวิธียื่นเรื่องขอเล่มทะเบียนรถใหม่ พร้อมเอกสารที่ต้องใช้ จะต้องทำยังไง และต้องเตรียมอะไรบ้าง ตามมาเลย!

เล่มทะเบียน เป็นเอกสารสำคัญที่ใช้บันทึกรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับรถไว้ อาทิ ประวัติการครอบครองรถ, เลขตัวถัง, ประวัติการเสียภาษีของเจ้าของรถ, ประวัติการแจ้งเปลี่ยนเครื่องยนต์ ฯลฯ สามารถใช้แทนทะเบียนรถได้ หากไม่มีเล่มทะเบียนหรือทำหาย เจ้าของรถจะไม่สามารถต่อภาษี หรือทำประกันภัยรถยนต์ได้ แต่เดี๋ยวก่อน! อย่าเพิ่งตกใจหรือกระวนกระวายไป วิธีการยื่นเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้น ขั้นตอนเป็นอย่างไร Khaorot มาแนะนำให้แล้ว ตามมาเลย!

เล่มทะเบียนรถหาย ควรทำอย่างไร?

1. แจ้งความที่สถานีตำรวจ

เมื่อรู้ว่าเล่มทะเบียนรถหาย ให้รีบไปแจ้งความที่สถานีตำรวจ เพื่อนำใบแจ้งความไปยื่นเรื่องขอทำเล่มทะเบียนใหม่ที่ขนส่ง กรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถไปแจ้งความด้วยตัวเองได้ ให้ตัวแทนผู้ดำเนินเรื่องเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมบัตรประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) ของเจ้าของรถไปแทน

แจ้งความเรื่องทะเบียนรถหายที่สถานีตำรวจ
แจ้งความเรื่องทะเบียนรถหายที่สถานีตำรวจ 
(ภาพจาก สถานีตำรวจภูธรลำปาง)

2. ยื่นเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ จ่ายค่าธรรมเนียม และรอรับเล่ม

ในการดำเนินเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ หากรถของคุณทำการจดทะเบียนไว้ที่จังหวัดใด ให้ไปทำที่จังหวัดนั้น โดยเจ้าหน้าที่อาจจะถามถึงเหตุผลที่ทำหาย พร้อมให้กรอกใบคำร้องขอเล่มทะเบียนใหม่ เมื่อทำเรื่องเรียบร้อยแล้ว จะมีค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายเพียง 55 บาท แล้วรอรับเล่มทะเบียนใหม่ได้เลย 

ยื่นเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ที่ขนส่ง
ยื่นเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ที่ขนส่ง

โดยสามารถตรวจสอบสำนักงานขนส่งแต่ละพื้นที่ได้ ที่นี่ เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัด และ สำนักงานขนส่งกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1-5

สำหรับเอกสารที่ใช้ในการดำเนินเรื่องขอเล่มทะเบียนใหม่ แบ่งได้ 2 กรณี คือ เจ้าของรถสามารถไปทำเรื่องด้วยตัวเองได้ และเจ้าของรถไม่สามารถไปทำเรื่องด้วยตัวเองได้

เอกสารประกอบการติดต่อในกรณีสมุดทะเบียนรถหาย 

1. บัตรประจำตัวประชาชน (ตัวจริง+สำเนา) 
2. ใบแจ้งความหรือใบบันทึกถ้อยคำ (ที่สถานีตำรวจ) 
3. สำเนาเล่มทะเบียน (ถ้ามี)

กรณีที่เจ้าของมิได้ไปดำเนินการด้วยตนเอง ต้องเตรียมเอกสาร ดังนี้

1. หนังสือมอบอำนาจ
2. บัตรประชาชนเจ้าของรถ (ตัวจริง+สำเนา)
3. บัตรประชาชนผู้รับมอบอำนาจ (ตัวจริง+สำเนา)
4. อากรแสตมป์ 10 บาท 

สำเนาเล่มทะเบียน
สำเนาเล่มทะเบียน

เล่มทะเบียนรถ เป็นสิ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้บ่อยก็จริงแต่มีความสำคัญ ผู้เป็นเจ้าของรถควรรักษาให้ดี และอย่าทำหายจะดีกว่า แม้จะทำใหม่ได้ง่ายก็ต้องเสียทั้งเวลา ทั้งเงินที่คุณสามารถนำไปใช้กับเรื่องอื่นได้ แถมถ้าจะขายเป็นรถมือสอง อาจถูกเข้าใจผิดว่าเป็นรถที่มีประวัติไม่ดี หรือถูกสวมทะเบียนมาทำให้ขายยากมากขึ้นไปอีก ดังนั้น เก็บดี ๆ เถอะ ด้วยความหวังดีจาก Khaorot

ดูเพิ่มเติม

ความคิดเห็นของผู้อ่าน 0
เรียงลำดับตาม:
ร่วมแสดงความคิดเห็น อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ