banner khaorot.com

อย่ากังวล! ใบขับขี่หาย ทำใหม่ง่าย ๆ แค่ 4 ขั้นตอน

SUNSAWON 11 พ.ย. 2562 | 306 View | ขับรถอย่างปลอดภัย

แย่แล้ว! ใบขับขี่หาย ควรทำยังไงดี Khaorot แนะนำขั้นตอนการทำใบขับขี่ใหม่ 2562 ที่สามารถทำได้ง่าย ๆ ใน 4 ขั้นตอนเท่านั้น

ใบขับขี่ หรือใบอนุญาตขับรถ คือ เอกสารยืนยันว่าผู้ถือบัตรมีความสามารถด้านการขับขี่ นอกจากนี้ยังใช้ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงตัวตนว่าได้รับอนุญาตให้ขับรถได้อย่างถูกกฎหมายด้วย

แต่ถ้าหากทำ ใบขับขี่หาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดก็ตาม ผู้เป็นเจ้าของต้องไปยื่นเรื่องขอทำใหม่ให้เร็วที่สุด มิเช่นนั้นจะต้องระวางโทษปรับสูงสุด 1,000 บาท จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือทั้งจำทั้งปรับ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 มาตรา 42 ที่ระบุว่า 

"...ผู้ขับรถต้องได้รับใบอนุญาตขับรถและต้องมีใบอนุญาตขับรถและสําเนา ภาพถ่ายใบคู่มือจดทะเบียนรถในขณะขับหรือควบคุมผู้ฝึกหัดขับรถเพื่อแสดงต่อเจ้าพนักงานได้ทันที เว้นแต่ผู้ฝึกหัดขับรถยนต์ตามมาตรา 57..."

ใบขับขี่หาย

ใบขับขี่หาย ควรทำอย่างไร? 

กรณีที่ทำใบขับขี่หรือใบอนุญาตขับรถสูญหาย สามารถดำเนินการขอรับใบขับขี่ได้เลย ที่กรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่งใกล้บ้าน โดยไม่ต้องเข้าอบรมหรือสอบใหม่ ซึ่งทำได้ง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนการทำใบขับขี่ 

  1. เตรียมบัตรประชาชนทั้ง "ตัวจริง" และ "สำเนา" ไปให้พร้อม หากเป็น "ใบขับขี่รถสาธารณะ" ต้องมีใบแจ้งความ หรือใบบันทึกถ้อยคำแนบไปด้วย โดยสามารถดำเนินการขอใบดังกล่าวที่สถานีตำรวจ กรณีเป็นชาวต่างชาติ ใช้หนังสือเดินทาง (Passport) แทนบัตรประชาชน, ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือหนังสือรับรองถิ่นที่อยู่ ที่สถานทูตออกให้ หรือทางราชการออกให้แทนทะเบียนบ้าน

ใบขับขี่หาย

  1. ยื่นเรื่องต่อเจ้าหน้าที่ ณ กรมการขนส่ง หรือสำนักงานขนส่ง โดยเจ้าหน้าที่จะให้กรอก “ใบคำร้อง” และตรวจสอบข้อมูลใบระบบ จากนั้นกดรับคิว และรอถ่ายรูปติดบัตร

ใบขับขี่หาย

  1. เจ้าหน้าที่จะดำเนินการออกใบขับขี่ให้ใหม่ ซึ่งจะมีอายุเท่ากับใบขับขี่เดิม
  2. รับใบขับขี่ใหม่และชำระค่าธรรมเนียม ทั้งสิ้น 205 บาท แบ่งเป็น
    • ค่าธรรมเนียมคำขอ 5 บาท
    • ค่าธรรมเนียมใบขับขี่กรณีสูญหายหรือชำรุด 100 บาท
    • ค่าบริการถ่ายรูปและพิมพ์ใบอนุญาตขับรถ 100 บาท

ใบขับขี่หาย

ใช้รูปถ่ายใบขับขี่ หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์แทนได้

รู้หรือไม่ว่า ปัจจุบัน ไม่ต้องพกใบขับขี่ตัวจริงได้แล้วเพียงแค่มีรูปถ่ายใบขับขี่ หรือใบขับขี่อิเล็กทรอนิกส์ ก็สามารถใช้แสดงตัวตนต่อเจ้าหน้าที่แทนใบอนุญาตขับรถตัวจริงได้ ตามที่ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่เกี่ยวกับ พ.ร.บ. จราจรทางบกฉบับที่ 12 มาตรา 31/1 

"...ในกรณีที่ผู้ขับขี่แสดงใบอนุญาตขับขี่ด้วยวิธีการทางข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์หรือสำเนาภาพถ่ายใบอนุญาตขับขี่ตามที่กรมการขนส่งทางบกกำหนด ให้ถือว่าผู้ขับขี่มีใบอนุญาตขับขี่อยู่กับตัวตามวรรคหนึ่งแล้ว..."

ใบขับขี่หาย

หากต้องการทำใบขับขี่ใหม่ไม่ใช่เรื่องยากเลย สามารถดำเนินการง่าย ๆ เพียง 4 ขั้นตอนเท่านั้นก็จะได้ใบแทนใบขับขี่มาใช้แล้ว อย่างไรก็ตาม แม้วิธีการจะไม่ยุ่งยากก็จริง แต่ก็เสียทั้งเงิน และเวลาอยู่ดี ดังนั้นควรเก็บรักษาไว้ให้ดี ด้วยความหวังดีจาก Khaorot

ดูเพิ่มเติม

โปรโมชั่น ดูทั้งหมด

โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562

ข้อเสนอพิเศษส่งท้ายปี โปรโมชั่น Nissan เดือนธันวาคม 2562 ให้ความคุ้มค่าที่มากกว่า

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562

โปรโมชั่น BMW เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอสุดพิเศษต่อเนื่องจากงาน Motor Expo 2019

โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562

อัปเดต โปรโมชั่น MG เดือนธันวาคม 2562 รับข้อเสนอส่วนลดพิเศษ พร้อมของแถมแต่ละรุ่น

โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562

อัพเดทล่าสุด โปรโมชั่น Mercedes-Benz เดือนธันวาคม 2562 พร้อมข้อเสนอเดียวกับ Motor Expo 2019