เลือกน้ำมันเครื่องแบบไหนที่เหมาะและดีสำหรับรถยนต์ของคุณ ?

15 พ.ค 2562     โดย Palist

แนะนำความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและประโยชน์ของน้ำมันเครื่องพร้อมให้ข้อมูลในการเลือกน้ำมันเครื่องที่ดีและเหมาะสมกับประเภทเครื่องยนต์ในรถยนต์แบบต่างๆ พร้อม แนะนำน้ำมันเครื่องคุณภาพดีเป็นที่นิยมทั้งแบรนด์ของคนไทยและแบรนด์ดังจากต่างประเทศ พร้อมราคาในเบื้องต้น


เลือกน้ำมันเครื่องแบบไหนที่ดีและเหมาะสมสำหรับรถยนต์พร้อมแนะนำมันเครื่องคุณภาพดีแบรนด์ดัง

การที่จะให้รถยนต์ของเรามีประสิทธิภาพในการใช้งานเครื่องยนต์ไม่สึกหรอง่าย น้ำมันเครื่อง คือหนึ่งในปัจจัยหลักที่ผู้ใช้รถยนต์ทุกคนควรให้ความใส่ใจบทความนี้ ข่าวรถ จึงมาให้ความรู้เกี่ยวกับน้ำมันเครื่องรถยนต์โดยพอสังเขป พร้อมการเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานของรถยนต์คู่ใจของคุณ พร้อม การเลือกซื้อน้ำมันเครื่องรถยนต์ที่มีคุณภาพตอบสนองความต้องการการใช้งานพร้อมราคาที่เหมาะสม ซึ่งตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นมี 3 ข้อที่ควรนำเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจดังนี้

1. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับน้ำมันเครื่อง


น้ำมันเครื่องคืออะไร ?

น้ำมันเครื่องคือของเหลวที่ช่วยหล่อลื่นเครื่องยนต์โดยน้ำมันเครื่องจะไปสร้างชั้นฟิลม์บางๆเคลือบชิ้นส่วนโลหะภายในเครื่องยนต์เพื่อลดการเสียดสีกันในการทำงานของเครื่องยนต์และช่วยลดความร้อนของเครื่องยนต์ โดยเมื่อน้ำมันเครื่องไหลกลับลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องก็จะนำพาความร้อนที่สะสมอยู่ภายในเครื่องยนต์ลงไปด้วย ซึ่งสามารถช่วยลดความร้อนเครื่องยนต์ได้ในระดับนึง พร้อมช่วยป้องกันการรั่วของกำลังอัด โดยตัวน้ำมันเครื่องนั้นจะเป็นแผ่นฟิลม์ที่เคลือบผนังของกระบอกสูบทำให้สามารถป้องกันการรั่วไหลของกำลังอัดที่กระบอกสูบได้ และสุดท้ายคือการทำหน้าที่ทำความสะอาด ซึ่งตัวน้ำมันเครื่องนั้นจะชะล้างเศษโลหะที่เกิดจากการเสียดสีกันภายในเครื่องยนต์และนำลงสู่อ่างน้ำมันเครื่องเพื่อป้องกันการอุดตัน

ระบบการทำงานของน้ำมันเครื่องในเครื่องยนต์

2. การเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถและการใช้งาน

น้ำมันประเภทไหนเหมาะกับรถยนต์คุณ

หนึ่งในค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงรถยนต์บ่อยที่สุดคือ การเปลี่ยนน้ำมันเครื่อง เพราะหากคุณใช้น้ำมันถึงระยะทางที่กำหนดคุณภาพจะเริ่มเสื่อม การหล่อลื่น หล่อเย็นภายในเครื่องแย่ลง เครื่องทำงานไม่ราบรื่น พังไวก่อนกำหนด เปลี่ยนหรือซ่อมก็ต้องกำเงินหมื่นไปอยู่ดีการเลือกน้ำมันเครื่องให้เหมาะกับรถยนต์เป็นปัจจัยสำคัญที่สุดเพราะหากเรื่องน้ำมันเครื่องที่ไม่ถูกต้องกับประเภทการใช้งานของรถหรือเครื่องยนต์อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้ และเมื่อต้องเลือก น้ำมันเครื่อง ที่เหมาะสมกับรถและการใช้งาน เราจึงนำความรู้เกี่ยวกับการเลือกน้ำมันเครื่อง 4 ข้อที่คุณต้องรู้เพื่อสำหรับประกอบการพิจารณาเลือกใช้น้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับรถคู่ใจของคุณดังนี้

2.1 ศึกษาประเภทของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่อง มีทั้งหมด 3 ประเภท หรือ สามเกรด ซึ่งจะให้เครื่องยนต์ของรถได้รับประสิทธิภาพหรืออายุการใช้งานแบบไหนสามารถเลือกใช้น้ำมันเครื่องได้ 3 แบบ ดังนี้                              

2.1.1 น้ำมันเครื่องธรรมดา (Synthetic) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นที่กลั่นจากน้ำมันปิโตรเลียม ใช้งานได้ประมาณ 3,000-5,000 กม.

2.1.2 น้ำมันเครื่องกึ่งสังเคราะห์ (Semi Synthetic) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นธรรมดากับชนิดสังเคราะห์ ใช้งานได้ประมาณ 5,000-7,000 กม.

2.1.3 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ (Fully Synthetic) ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นที่สังเคราะห์จากน้ำมันปิโตรเลียม ใช้งานได้ประมาณ 7,000-10,000 กม.

แน่นอนว่าเห็นจากระยะการใช้งานคงเลือกกันไม่ยาก แต่ของดีย่อมราคาแพงกว่า เพราะน้ำมันเครื่องแบบธรรมดาราคาประมาณหลักร้อย น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ก็อยู่หลักพัน ตามแต่สูตรและยี่ห้อ

2.2 ดูเกรดของน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องแต่ละชนิดจะมีเกรดของน้ำมันเครื่อง ซึ่งจะต้องส่งน้ำมันเครื่องของตนเองนั้นไปทดสอบคุณภาพที่สถาบัน AMERICAN PETROLEUM INSTITUTE หรือ API โดยจะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่

2.2.1 เกรดน้ำมันเครื่องสำหรับสำหรับน้ำมันเบนซิน โดยเกรดน้ำมันเครื่องประเภทนี้ จะมีตัวอักษร S ตามหลัง API และจะนำหน้าเกรดของน้ำมันเครื่องนั้นๆ ซึ่งจะเรียงลำดับจากเกรดที่ต่ำสุด-เกรดที่สูงสุด จาก A-Z เช่นน้ำมันเครื่องตัวนี้ได้เกรด L ตัวอักษรข้างกระป๋องก็จะเขียนว่า API SL 

2.2.2 เกรดน้ำมันเครื่องสำหรับเครื่องยนต์ดีเซล โดยเกรดน้ำมันเครื่องประเภทนี้ จะมีตัวอักษร C ตามหลัง API และจะนำหน้าเกรดของน้ำมันเครื่องนั้นๆ ซึ่งจะเรียงลำดับจากเกรดที่ต่ำสุด-เกรดที่สูงสุด จาก A-Z เช่นน้ำมันเครื่องตัวนี้ได้เกรด I ตัวอักษรข้างกระป๋องก็จะเขียนว่า API CI-6 ซึ่งตัวเลข 6 ที่ตามหลังนั้นจะบอกว่าน้ำมันเครื่องชนิดนี้เหมาะกับเครื่องยนต์ 6 สูบ

แต่ในความเป็นจริงน้ำมันเครื่องนั้นสามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์เบนซินและดีเซล แต่จะมีความเหมาะสมที่แตกต่ากันเช่น ถ้าน้ำมันเครื่องตัวนี้เหมาะกับเครื่องยนต์เบนซินมากกว่า ตัวอักษรก็จะเป็น API SL/CI-6 แต่ถ้าน้ำมันเครื่องตัวนี้เหมาะกับเครื่องยนต์ดีเซลมากกว่า ตัวอักษรก้จะกลายเป็น API CI-6/SL เป็นต้น

2.3 ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่อง

เรื่องค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องก็เป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ควรศึกษาโดยค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องนั้นจะถูกทดสอบโดยสถาบัน สมาคมวิศวกรรมยานยนต์หรือ SAE (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS) โดยค่าความหนืดนั้นจะเป็นตัวเลข 5,10,15,30,40,50 ดังตัวอย่างเช่น

 • 5W : หมายถึง ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องในอุณหภูมิที่ติดลบหรืออุณหภูมิที่เย็นจัด ซึ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้มีค่าความหนืดอยู่ในเกรดที่ 5

 • 40 : หมายถึง ค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องในอุณหภูมิ 100 องศา ซึ่งน้ำมันเครื่องตัวนี้มีค่าความหนืดอยู่ในเกรดที่ 40

 โดยตัวเลขที่แบ่งเกรดค่าความหนืดนั้น ถ้าตัวเลขยิ่งมาก ก็แสดงว่าค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องตัวนั้นยิ่งสูงตามไปด้วยนั่นเอง ซึ่งในประเทศไทยการเลือกค่าความหนืดของน้ำมันเครื่องควรดูเฉพาะค่าหลังเป็นสำคัญ เพราะประเทศไทยไม่มีอากาศที่หนาวเย็นถึงขนาดติดลบจึงไม่จำเป็นต้องกังวลตัวเลขด้านหน้าเท่าใดนัก ซึ่งปกติแล้วการเลือกน้ำมันเครื่องของรถแต่ละคันนั้นให้อิงตามคู่มือที่ติดมากับตัวรถโดยค่าปกตินั้นจะอยู่ที่ 40 ในค่าความหนืดตัวหลัง แต่ถ้าเกิดเมื่อใช้รถยนต์หนักและเครื่องยนต์มีอายุมากและกินน้ำมันเครื่อง ควรมีการปรับเบอร์ขึ้นไปเป็นเบอร์ 50 เพื่อป้องกันการรั่วของกำลังอัด แต่ถ้ารถยนต์อยู่ในสภาพปกติและอากาศไม่ร้อนมาก ควรเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดน้อยๆเพื่อที่ตัวน้ำมันเครื่องจะได้สามารถไหลผ่านไปได้ง่าย แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเลือกน้ำมันเครื่องที่มีความหนืดน้อยเกินไป ซึ่งนั่นจะส่งผลให้ไม่มีฟิลม์ไปเคลือบชิ้นส่วนโลหะภายใน ทำให้เครื่องยนต์สึกหรอเร็ว

2.4 เลือกน้ำมันเครื่องสูตรพิเศษ

วิธีที่ง่ายที่สุดในปัจจุบันสำหรับการเลือกซื้อน้ำมันเครื่องให้เหมาะสมกับประเภทการใช้งานของรถยนต์หลายชนิดในตอนนี้มีการบอกบนฉลาก สำหรับน้ำมันเครื่องสูตรพิเศษว่าเหมาะสมกับประเภทการใช้งานกับรถยนต์ประเภทใดบ้างโดยตรง ตัวอย่างเช่น For NGV, LPG & Gasoline - สามารถใช้ได้ดีกว่าสำหรับรถที่ติดแก๊ส NGV และ LPG  หรือ Heavy Duty – ใช้ได้ดีสำหรับรถที่บรรทุกของหนัก เป็นต้น

ข้อมูลจาก https://www.castrol.com/th_th

สำหรับทั้ง  4 ข้อนี้เป็นข้อมูลสำคัญที่จะชี้ไปว่าน้ำมันเครื่องแบบไหนเหมาะสมกับรถยนต์ของคุณ แต่วิธีที่ดีที่สุดควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อเลือกน้ำมันเครื่องที่ถูกต้องกับการใช้งานของเครื่องยนต์ที่ถูกประเภทของรถยนต์เราเอง

3. น้ำมันเครื่องยี่ห้อไหนที่ดีและเป็นที่นิยมสำหรับรถยนต์ในบ้านเรา

น้ำมันเครื่องที่มีขายกันอยู่ตามท้องตลาดนั้นมีมากมายหลายยี่ห้อซึ่งแต่ละยี่ห้อก็จะมีเกรดของน้ำมันเครื่องที่แตกต่างกันไปซึ่งมีทั้งแบรนด์จากต่างประเทศและของบ้านเราที่น่าแนะนำ ที่สามารถหาซื้อและมีบริการตามปั๊มน้ำมันหรือศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไป โดยหลัก มีอยู่ 2 ยี่ห้อที่เป็นที่นิยมมีจำหน่ายตามศูนย์บริการรถยนต์ทั่วไปในบ้านเราและมีคุณภาพ นั่นคือน้ำมันเครื่องของ PTT Lubricant  และ Shell Helix  ที่เราหยิบยกมาให้ข้อมูลในบทความนี้โดยทั้ง 2 แบรนด์ มีตัวผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจดังนี้

3.1 PTT Lubricant 

- PTT Lubricant เพอร์ฟอร์มา ยูโร ซิน (PERFORMA EURO SYN)  ราคา 1,800 บาท สำหรับเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภท


PTT Lubicants Performa Euro syn

พีทีที เพอร์ฟอร์มา ยูโร ซิน  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% ระดับคุณภาพสูงสุดด้วยการผสมผสานเทคโนโลยี High Film Strength (HFS) และ DI-SYN Protect ออกแบบสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์อเนกประสงค์เทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรป (Euro 6) เช่น เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (Gasoline Direct Injection, GDI) และ เครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย (Diesel Particulate Filter, DPF)

การใช้งาน
•  ออกแบบสำหรับรถยนต์นั่งและรถยนต์อเนกประสงค์เทคโนโลยีล่าสุดจากยุโรป (Euro 6) เช่น เครื่องยนต์เบนซินแบบฉีดตรง (GDI) และเครื่องยนต์ดีเซลที่ติดตั้งอุปกรณ์กรองไอเสีย DPF
•  เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงรุ่นใหม่ที่ใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซินและแก๊สโซฮอล์: E10, E20 และ E85
•  ใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่มีติดตั้งระบบ Start-Stop และมีการสตาร์ทเครื่องยนต์บ่อยครั้ง
•  สามารถใช้ได้กับเครื่องยนต์ที่ใช้ก๊าซ CNG/NGV และ LPG เป็นเชื้อเพลิง

คุณสมบัติพิเศษ
•  เทคโนโลยี HFS และ DI-SYN Protect ให้ฟิล์มหล่อลื่นที่แข็งแรงเป็นพิเศษ เพื่อการปกป้องเครื่องยนต์อย่างเหนือระดับ
•  เพิ่มอัตราเร่งแซง พร้อมการประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง
•  รักษาความสะอาดของเครื่องยนต์และป้องกันการเกิดโคลนของน้ำมันได้อย่างดีเยี่ยม
•  ไม่ทำให้ DPF อุดตัน และปลอดภัยต่ออุปกรณ์บำบัดไอเสียทุกชนิด
•  ยืดระยะการเปลี่ยนถ่ายสูงสุด

- PTT Lubricant  รุ่น  ไดนามิค ซูเปอร์ คอมมอนเรล (DYNAMIC SUPER COMMONRAIL)  ราคา 2,200 บาท  สำหรับเครื่องยนต์ดีเซล


PTT Lubicants Dynamic Commonrail

พีทีที ไดนามิค ซูเปอร์ คอมมอนเรล  น้ำมันเครื่องสังเคราะห์ 100% คุณภาพสูง สูตรความเป็นเถ้าต่ำ ปลอดภัยต่ออุปกรณ์บำบัดไอเสียทุกประเภท โดยเฉพาะตัวกรองเขม่าไอเสีย (DPF) ผสานเทคโนโลยี DDL Booster สูตรพิเศษ ให้ความสะอาดทุกชิ้นส่วนเครื่องยนต์และการปกป้องที่ดีเยี่ยม ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรียลกลุ่มรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ PPVs, MPVs, SUVs และ รถปิคอัพ รุ่นใหม่ที่ติดตั้ง DPF

การใช้งาน
• ออกแบบสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรียลกลุ่มรถยนต์นั่งเอนกประสงค์ PPVs, MPVs, SUVs และ รถปิคอัพ รุ่นใหม่ที่ติดตั้งระบบกรองเขม่าไอเสีย DPF
• แนะนำสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลรุ่นใหม่ของรถยนต์นั่งที่ผู้ผลิตแนะนำให้ใช้มาตรฐาน ACEA C3
• เหมาะสำหรับเครื่องยนต์ดีเซลระบบคอมมอนเรล ทุกประเภทที่มีระบบหมุนเวียนไอเสีย (EGR) และเทอร์โบชาร์จเจอร์
• สามารถใช้ได้ทั้งเครื่องยนต์ดีเซลและเบนซิน

คุณสมบัติพิเศษ

• ด้วยน้ำมันสูตรเถ้าปานกลาง ช่วยลดการสะสมของเถ้าใน DPF จึงช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงและยืดอายุการใช้งานของอุปกรณ์บำบัดไอเสียทุกประเภท
• เทคโนโลยี ADVANCED DDL BOOSTER ช่วยทำความสะอาดคราบจับติดบนชิ้นส่วนเครื่องยนต์อย่างมีประสิทธิภาพ เพิ่มการตอบสนองและสมรรถนะของเครื่องยนต์
• ให้ฟิล์มน้ำมันที่มีความแข็งแรงสูง ปกป้องเครื่องยนต์จากการสึกหรอได้ดีในทุกสภาวะการขับขี่
• ช่วยลดอาการกินน้ำมันเครื่องเมื่อใช้งานหนัก หรือใช้งานที่อุณหภูมิสูง
• คงทนต่อความร้อนและการเสื่อมสภาพได้ดีเยี่ยม ช่วยยืดอายุการใช้งานของน้ำมันเครื่อง

3.2 SHELL HELIX 

- SHELL HELIX ULTRA  0W-40  เบนซิน ราคา 2,455 บาท


Shell Helix Ultra 0W-40

เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า 0W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ - สูตรที่ดีที่สุดของเชลล์สำหรับเครื่องยนต์เบนซินสมรรถนะสูงยานพาหนะในปัจจุบันต้องการน้ำมันเครื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ นี่คือเหตุผลที่เชลล์ได้คิดค้นวิธีการใหม่ในการผลิตน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ ด้วยสิทธิบัตรเทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส  เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า คือน้ำมันเครื่องชนิดพิเศษสุดที่ใช้เทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส ซึ่งทำให้น้ำมันเครื่องทำความสะอาดเครื่องยนต์ตลอดเวลา เทคโนโลยี Active Cleansing คือหัวใจของ เชลล์ เฮลิกส์ เทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส ทำให้น้ำมันเครื่องทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

คุณสมบัติ:

 • ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวที่ดีกว่า - ไม่มีน้ำมันเครื่องใดที่ทำความสะอาดเครื่องยนต์ของคุณได้หมดจดเหมือนใหม่เท่านี้อีกแล้ว 1

 • ด้วยคุณสมบัติที่มีความหนืดและแรงเสียดทานต่ำ ทำให้สามารถประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นได้สูงสุดถึง 1.9%

 • ป้องกันการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดีกว่า 

 • สตาร์ทเครื่องยนต์ในอุณหภูมิต่ำได้ง่ายขึ้น

- SHELL HELIX ULTRA  ดีเซล 0W-40  ราคา 2,590 บาท


Shell Helix Ultra Diesel

 เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า ดีเซล 0W-40 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ - สูตรที่ดีที่สุดของเชลล์สำหรับเครื่องยนต์ดีเซลสมรรถนะสูงยานพาหนะในปัจจุบันต้องการน้ำมันเครื่องที่ตอบสนองต่อความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อเพิ่มสมรรถนะและยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ นี่คือเหตุผลที่เชลล์ได้คิดค้นวิธีการใหม่ในการผลิตน้ำมันพื้นฐานสังเคราะห์จากก๊าซธรรมชาติ ด้วยสิทธิบัตรเทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส  เชลล์ เฮลิกส์ อัลตร้า คือน้ำมันเครื่องชนิดพิเศษสุดที่ใช้เทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส ซึ่งทำให้น้ำมันเครื่องทำความสะอาดเครื่องยนต์ตลอดเวลา  เทคโนโลยี Active Cleansing คือหัวใจของ เชลล์ เฮลิกส์ เทคโนโลยีเชลล์ เพียวพลัส ทำให้น้ำมันเครื่องทำความสะอาดและปกป้องเครื่องยนต์ได้ดีขึ้นกว่าเดิม

คุณสมบัติ:

 • ป้องกันการเกิดคราบยางเหนียวที่ดีกว่า - ไม่มีน้ำมันเครื่องใดที่ทำความสะอาดเครื่องยนต์ของคุณได้หมดจดเหมือนใหม่เท่านี้อีกแล้ว 1

 • ยืดอายุเครื่องยนต์โดยปกป้องพื้นผิวจากการสึกหรอและช่วยปรับสมดุลกรดกัดกร่อนที่เกิดจากการเผาไหม้

 • เพื่อการทำความสะอาดและดูแลปกป้องเครื่องยนต์ ผู้ผลิตรถยนต์บางรายแนะนำให้เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น

- Shell Helix  HX8 0W-20  สำหรับรถยนต์ ECO Car  ราคา 840 บาท


Shell Heli HX8 Ecocar

เซลล์ เฮลิกส์ เอซเอ็กซ์ 8  0W-20 น้ำมันเครื่องสังเคราะห์แท้ - เต็มสมรรถนะ ในการทำความสะอาด และปกป้องเครื่องยนต์

คุณสมบัติ:

 • พัฒนาเพื่อการหล่อลื่นสำหรับรถอีโคคาร์ และรถยนต์รุ่นใหม่ที่ต้องการน้ำมันความหนืด 0W-20

 • ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องยนต์ โดยป้องกันการสึกหรอแม้เผชิญกับสภาวะการขับขี่ที่หนักหน่วง

 • เหมาะกับเครื่องยนต์ทุกประเภท ทุกยี่ห้อ และเป็นน้ำมันเครื่องที่ผู้ผลิตแนะนำ

 • ลดอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันเครื่อง ช่วยลดการเติมพร่อง

 • เหมาะสำหรับเครื่องยนต์เบนซิน และเครื่องยนต์ที่ใช้เชื้อเพลิงผสมเบนซิน/เอทานอล

และทั้งหมดนี้คือความรู้เรื่องรถเกี่ยวกับน้ำมันเครื่องและการเลือกน้ำเครื่องให้ดีและเหมาะสมให้กับผู้ใช้รถยนต์ทุกท่านที่ทางข่าวรถนำมาฝากในบทความนี้และทางเราหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้น้ำมันเครื่องของผู้อ่านไม่มากก็น้อยสำหรับคราวหน้าทางเราจะมีสาระความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษารถยนต์ในเรื่องรถยนต์อะไรบ้างมาฝากอีกก็คงต้องติดตามกันในบทความต่อไป

ดูเพิ่มเติม

ความคิดเห็นของผู้อ่าน 0
เรียงลำดับตาม:
ร่วมแสดงความคิดเห็น อีเมลของคุณจะไม่ปรากฏบนเว็บไซต์
กรุณากรอกข้อมูลของคุณ